Hidroliz

Hidroliz Alm. Hydrolyse (f), Fr. Hydrolyse (f), İng. Hydrolysis. Bir bileşiğin su vasıtası ile bölündüğü kimyasal bozunma reaksiyonu. Bu reaksiyonda su da bölünmeye uğrar.

HIDROLIZ (türkçe) anlamı

1. bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime.
Hydrolysis,

HIDROLIZ (türkçe) ingilizcesi

1. n. hydrolysis,

HIDROLIZ (türkçe) fransızcası

1. hydrolyse [la]

HIDROLIZ (türkçe) almancası

1. n. Hydrolyse
Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlem. Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da geçer. Hidroliz, su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır.

Hidroliz reaksiyonunun genel ifadesi:

RX+HOH ® RH+XOH

şeklindedir. Metalik, metalik olmayan ve organik bileşikler hidrolize uğrayabilirler. Hidroliz olayı, su yerine başka sıvı ile olursa bu olaya solvaliz denir.

Yağlar hidrolize edilirse sabun elde edilir. Bu reaksiyona da sabunlaşma reaksiyonu denir. Çay şekeri (sakkaroz) hidrolize edilirse glikoz ve fruktoz elde edilir. Odun artıklarındaki selülozun hidrolizi ile şeker ve alkol elde edilebilir. Bitki ve hayvan hücrelerindeki hidroliz reaksiyonları enzimler tarafından katalize edilir ve böylece nişasta, maltoz ve dekstrine hidrolize olur.

Metal tuzlarının hidrolizi ile baz ve asit meydana gelir. Mesela potasyum siyanürün (KCN) hidrolizinden potasyum hidroksit (KOH) ve siyanür asidi (HCN) elde edilir. Potasyum hidroksit kuvvetli baz olduğundan reaksiyonun yapıldığı ortam bazik olur. Yine benzer şekilde amonyum klorür (NH4Cl) suda çözülürse hidrolize uğrar ve amonyum hidroksit ile hidrojen klorür asidi elde edilir. Hidrojen klorür asidi kuvvetli olduğundan ortam asidik olur. Organik bileşiklerin hidrolizine tipik Örnek olarak etil klorürün (C2H5Cl) hidrolizi verilebilir:

C2H5Cl + HOH ® C2H5OH + HCl

Ametal halojenürler su ile hidroliz olarak iki ayrı aside bölünür.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi
Hidroliz Hidroliz
2010-02-17T14:55:16+02:00
hidroliz işlemini gerçekleşmesi zolu bir aşamadır.Hidraliz işleminin olabilmesi için su ile bir etkileşiminde bulunan kimyasalın bir şekilde suyun içine geçmesi gerekir.. (yardımcı olduysm sevinirim)
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar