Hikaye Ile Roman Arasındaki Benzerlikler

Hikaye ile roman arasındaki ortak noktalar yada benzerlikler nelerdir????

Hikaye ile Roman arasındaki benzerlikler:
1. Her ikisinin de yazarı bellidir.
2. Her ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bö-lümleri vardır.
3. Her ikisinde de gerçek veya gerçeğe yakın olaylar anlatılır.
4. Her ikisinde de olağanüstü özelliklere sahip olmayan, normal yapıda kahramanlar (kişi-ler) vardır.
5. Her ikisinde de olayların geçtiği zaman ve mekan bellidir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar