Hilal

Hilal

İki dairenin iç içe girmesi ve fakat dairelerin merkezlerinde çakışmaması durumunda oluşan şekil.

HILAL (türkçe) anlamı

1. Ayça
2. yeni ay. Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri
3. uzunca bir gösterme aracı.
4. 2. anlamı i.
5. f. orak
6. f. orakla biçmek.
7. orak

HILAL (türkçe) anlamı

8. ayça
9. yeniay
10. tırnak dibindeki ince
11. beyaz leke.
12. çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözcükleri şaşırmamak için sözcük üzerinde gezdirdikleri ucu sivri
13. uzunca bir gösterme aracı.

HILAL (türkçe) ingilizcesi

1.

Hilal İngilizce anlamı ve tanımı

Hilal anlamları
    (a.) Of or pertaining to a hilum.Crescent
2. new moon.
3. sickle
4.  
5. hilal\hilal\
6. a. of or pertaining to a hilum.
7.  
8. crescent. new moon ayça. yeniay. moonmonth.
9.  
10. Of or pertaining to a hilum.
11.  
new moon. crescent. crescent moon,

HILAL (türkçe) ingilizcesi

12. [Hilal (god)]n. sickle
13. n. crescent
14. new moon,

HILAL (türkçe) fransızcası

1. croissant [le]
2. nouvelle lune

HILAL (türkçe) almancası

1. n. Halbmond
2. Möndchen
Hilal, Astronomide dünya-ay doğrusuyla dünya-güneş doğrusunun aynı hizaya gelmesi durumunda Ay’ın Güneş ışığına yönelik kısmının C harfi şekline bürünür ve bu safhada Ay dünyadan göüldüğü şekline verilen isimdir.

Sembol Olarak Hilal

Hilal'in günümüzdeki dini sembollük işlevi Muhammed döneminde bulunmamaktaydı. Hilal Arapların fethinden önce de Sasani İmparatorluğunun sembolüydü. Arapların imparatorluğu ele geçirmesinden sonra sembol Müslüman idareciler tarafından benimsendi ve güçlerinin sembolü olarak muhafaza edildi. Hilal aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun da sembolüydü.

Günümüzde pek çok müslüman ülkenin bayrağında veya armalarında (Kızılay da olduğu gibi) Hilal sembolü kullanılmaktadır.

Hilal edebiyatta sevgilinin kaşlarını sembolize etmek için kullanılır.
Önceki Paylaşımlar