Hipokrat

Hipokrat

Hipokrates, M.Ö. 460 yılları dolaylarında Kos'ta doğmuş ve Asklepiades'in soyundan gelmesi nedeniyle, tıpla ilgili ilk bilgileri babasından almıştır. O da diğer birçok Yunan bilgini gibi çok gezmiştir. Makedonya Kralı II. Perdicas ve Pers Kralı Artaxerxes ile tanışmış ve 85 yaşındayken Larissa'da ölmüştür.

HIPOKRAT (türkçe) anlamı

eskiçağ'da yaşamış klinik gözlemin kurucusu sayılan hekim ve filozof.

HIPOKRAT (türkçe) anlamı

1. bkz. Hipokrat

HIPOKRAT (türkçe) ingilizcesi

1. n. Hippocrates,
Hipokrat ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Hipokrates
Önceki Paylaşımlar