Histogram. birkaç gruptan her birindeki gözlemlerin frekansını gösteren bir grafiktir. Frekans bir kolonla gösterilir.

HISTOGRAM (inglizce) türkçe anlamı
1. histogram
1. n. type of statistical graphn. histogram
type of statistical graph,
HISTOGRAM (türkçe) ingilizcesi
2. n. type of statistical graphn. histogram
3. type of statistical graph,
histogram (ingilizce) fransızcası
1. n. histogramme
2. type de représentation graphique en statistique
histogram (ingilizce) almancası
1. n. Histogramm
2. statistische Darstellung
histogram (ingilizce) italyancası
1. s. istogramma
histogram (ingilizce) ispanyolcası
1. s. histograma (tipo de gráfico estadístico)
histogram (ingilizce) portekizcesi
1. s. histograma (tipo de gráfico estatístico)
histogram (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. histogram (soort statistische grafiek)
histogram ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Histogram. birkaç gruptan her birindeki gözlemlerin frekansını gösteren bir grafiktir. Frekans bir kolonla gösterilir. Histogramın en büyük yararı, gruplandırmada zaman fasılası söz konusu olduğu zamandır (örneğin, bir yaş grubunda ölüm sayıları). Bar Cetveli

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Histogram

  Histogram. birkaç gruptan her birindeki gözlemlerin frekansını gösteren bir grafiktir. Frekans bir kolonla gösterilir.

  Frekans Dağılımı

  Frekans dağılımı, süjelerden elde edilen bir seri değere göre hazırlanan bir tablodur (bkz. Tablo). Bu tablo, belli bir karakteristiğin ele alınan grupta ne frekansla mevcut olduğunu gösterir.

  Olasılık Dağılımı

  olasılık dağılımı bir rassal olayın ortaya çıkabilmesi için değerleri ve olasılıkları tanımlar. Değerler olay için mümkün olan tüm sonuçları kapsamalıdır ve olasılıkların toplamı tıpatıp bire veya yüzde 100'e eşit olmalıdır. Örneğin, bir rassal olay olarak madeni ...

  Merkezsel Limit Teoremi

  Merkezi limit teoremi büyük bir sayıda olan bağımsız ve aynı dağılım gösteren rassal değişkenler (eğer sonlu varyans değerleri bulunuyorsa) aritmetik ortalamasının, yaklaşık olarak normal dağılım (yani Gauss dağılımı ) göstereceğini ifade eden bir teoremdir. Matematiksel ...

  Normallik Sınamaları

  normallik sınamaları bir seri parametrik olmayan istatistik sınamalar çeşitidir. Normallik sınamalarının amacı verilmiş bir veri dizisinin normal dağılıma ''uygunluk iyiliği''nin incelenmesidir. Bir sıra parametrik olmayan sınama geliştirilmiş bulunmasına rağmen birçok ...

  Parametrik Olmayan Istatistik

  parametrik olmayan istatistik parametrik olmayan istatistiksel modeller ve parametrik olmayan çıkarımsal istatistik, özellikle parametrik olmayan istatistiksel hipotez sınamalar ile ilgilenir. Parametrik olmayan yöntemler çok defa ''dağılımlardan serbest'' yöntemler olarak da ...

  Dairesel Grafik

  Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"''pie chart''", "pasta grafiği"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri görsel bir şekilde betimleyip özetlemek için hazırlanan; içindeki ...

  Dal Yaprak Grafikleri

  Dal-yaprak-grafiği, (İngilizce: ''stem-and-leaf plot'' veya ''stemplot'') betimsel istatistik ve "istatistiksel grafik" konusu olup sayısal olarak elde edilen verilerin grafik olarak görsel şekilde özetlemek amacıyla çizilir. Bu çizimi tek değişkenli verileri incelerken kullanırız. Bu ...

  Kaoru Ishikawa

  Kaoru Ishikawa, Japonya'da toplam kalite yönetimine katkıda bulunan liderlerin başında gelmektedir.