Hoca Dehhani

Hoca Dehhani aslen Horasanlı olup, Anadolu Selçuklu sarayında yetişen divan şairi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Horasan’da doğdu. Moğol istilası sırasında Anadolu’ya gelip yerleşti. Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaeddin Keykubad’ın takdirini kazandı. Sultan’ın isteği üzerine Farisi olarak, 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazdı. Ancak eser bugün ortada yoktur. Divan edebiyatının ilk temsilcilerindendir. Gazellerinde mazmunlara açık şekilde yer verdi. Oğuz Türkçesini en zarif ve

Hoca Dehhani aslen Horasanlı olup, Anadolu Selçuklu sarayında yetişen divan şairi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Horasan’da doğdu. Moğol istilası sırasında Anadolu’ya gelip yerleşti. Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaeddin Keykubad’ın takdirini kazandı. Sultan’ın isteği üzerine Farisi olarak, 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazdı. Ancak eser bugün ortada yoktur.

Divan edebiyatının ilk temsilcilerindendir. Gazellerinde mazmunlara açık şekilde yer verdi.

Oğuz Türkçesini en zarif ve en sade şekilde kullanmıştır. Şiirleri devrine göre, Türk Edebiyatında gazel ve kaside nazım şeklinin ilk örnekleri olup, kolay anlaşılan benzetmelere yer vermiştir. Tasavvuf şiirinin hakim olduğu bir çevrede yaşamasına rağmen, şiirlerinde pek tasavvuf etkisi görülmez.

Farisi ve Türkçe şiirler yazan Dehhani, devrinin, çevresinin sosyal hayatını, ahlak, insan ve güzelliğini aksettiren ilk şairlerdendir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Hoca Dehhani Hoca Dehhani
2010-03-15T23:15:32+02:00
Eser bugün ortada yoktur.
Güzelmis cidden..
Hoca dehhani Yunus Emre Ahmet Yesevi'lerin de bugün ortada olmamalarının sebebi bu olsa gerek.. Tebrikler bize.
0 Yorum Yap
Hoca Dehhani Hoca Dehhani
2010-02-16T17:48:23+02:00
hoca dehanni zaten divan şiirleri yazmıştır ve divan şiirinin bir diğer adı ise modern şiirrdir.tasavvuf şiirleri ise daha cok halk şiirlerinde vardır
0 Yorum Yap
Hoca Dehhani Hoca Dehhani
2010-02-02T20:05:03+02:00
Bazı kitaplarda koca dehhani ile ilgili hiç tasavvuf şiiri yazmadığı söyleniyor....
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar