Hudeybiye Antlaşmasının Sonucu Nedir?

Bu antlaşma 628 Mart'ında Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılan barış antlaşmasıdır. 10 yıl süreli yapılmıştır ama sonuçta iki sene sürmüşür. Antlaşma ile oluşan barış ortamında islamiyete geçişler artmış daha çok insan müslüman olmuştur. Anlaşma ile Mekkeliler müslümanları siyasi bir varlık olarak kabul etmişlerdir. Mekkenin fethini kolaylaştırmıştır. Bu belge Mekkelilerin müslümanların varlığını kabul ettiği ilk belgedir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar