Hudut

Sınır, hükümetler, devletler veya bir ülkenin idari olarak birbirinden bağımsız bölümleri gibi politik varlıkların coğrafî bitiş noktalarını ya da yasal yetki alanlarını tanımlayan bir terimdir. Hudut sözcüğü ile eş anlamlıdır.

HUDUT (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Sınır:
Bir çiçek dermeden sevgi bağından / Huduttan hududa atılmışım ben.- F. N. Çamlıbel.
3. 2 . mecaz
son.

HUDUT (türkçe) anlamı

4. sınıruç
5. son
6. sınır

HUDUT (türkçe) ingilizcesi

1. n. boundaries
2. boundary
3. limits
4. border
5. frontier
6. March
7. purlieu

HUDUT (türkçe) fransızcası

1. frontière [la]
2. limite [la]

HUDUT (türkçe) almancası

1. n. Grenze
Hudut ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Sınır

Önceki Paylaşımlar