Hz.muhammed'in Süt Annesinin Eşinin Adı Nedir

İbn Hişam'ın es-Siretü'n-Nebeviyye'sinde (I, 170) belirtildiğine göre Peygamber Efendimizin süt babasının ismi el-Haris ibni Abdüluzza'dır. İbn Hişam, bu zatın isminin Hilal ibni Nasıra olduğunun da söylendiğini kaydetmiştir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar