Iade

IADE (türkçe) anlamı

1. Geri vermek. Eski haline getirme.
2. Mukabilini yapma. Karşılığını yapma.
3. Avdet ettirmek.
4. Edb: Bir mısraın veya beytin son kelimesini
5. kendisinden sonra gelen mısra veya beytin ilk kelimesi olarak kullanma sanatı. İade'li şiire muâd da denmektedir.Ey vücud-u kâmilin esrar-ı hikmet masdarıMasdarı zatın olan eşyâ sıfatın mazharıMazharı her hikmetin sensin ki kilk-i kudretinSafha-i eflâke nakşetmiş hutut-ı ahteriAhteri mes'ud olan oldur ki tâb-ı pâkinin Kabil-i feyz ola nutkundan safâ-yı cevheriCevheri ma'yub olan nâkıs benim kim muttasılSadedir hattın hayalinden zamirim defteriDefter-i a'malimin hattı hatadandır siyâhKan döker çeşmim hayâl ettikçe hevl-i mahşeriMahşeri eşkim verir seylâba ger ruz-i cezaOlmasa makbul-i dergâhın sirişkin gevheri Gevheridir ışık bahrinin Fuzulî ab-ı çeşmLiyk bir gevher ki Lütf-u Hak ânadır müşteri.Fuzulî gazelinde olduğu gibi.

IADE (türkçe) anlamı

6. alınmış bir şeyi geri verme
7. karşılık olarak yapma
8. mukabele etme.
9. verilen bir şeyi almayarak geri çevirme
10. reddetme
11. geri verilen mal
12. mektup
13. yayın

IADE (türkçe) ingilizcesi

1. adj. return
2. n. return
3. giving back
4. restoration
5. rebate
6. rendering
7. retrocession
8. surrender

IADE (türkçe) fransızcası

1. rétrocession [la]

IADE (türkçe) almancası

1. Rückerstattung
2. Rückgabe
Önceki Paylaşımlar