İbn Fadlan

İbn Fadlan (Ahmed bin Fadlan bin Abbas bin Reşid bin Hammad), 10. yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir. Abbasi halifesi Muktedir`in 921`de Volga Bulgarları hükümdarına gönderdiği heyette yer aldı. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetlemek, halifenin mektup ve armağanlarını krala sunmaktı. Önemli bir diplomat ve dikkatli bir gezgin olarak kabul edilen İbn Fadlan, bu yolculuğunu Risale adlı ünlü yapıtında anlattı. Bu yapıtında, Volga Bulgarları ülkesi ve halkı

İbn Fadlan (Ahmed bin Fadlan bin Abbas bin Reşid bin Hammad), 10. yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir. Abbasi halifesi Muktedir`in 921`de Volga Bulgarları hükümdarına gönderdiği heyette yer aldı. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetlemek, halifenin mektup ve armağanlarını krala sunmaktı. Önemli bir diplomat ve dikkatli bir gezgin olarak kabul edilen İbn Fadlan, bu yolculuğunu Risale adlı ünlü yapıtında anlattı. Bu yapıtında, Volga Bulgarları ülkesi ve halkına ilişkin gözlemlerin yanı sıra, yolculuğu sırasında gördüğü yerler ve halklarla ilgili önemli bilgiler de aktardı. Bunlar arasında, Maveraünnehir`de henüz devlet öncesi bir düzende yaşamakta olan Türklere (Oğuzlara) ilişkin gözlemleri önemli bir yer tutar. İbn Fadlan`ın Risale adlı seyahatnamesi Bin Yıl Önce Türkler ve Ötekiler adıyla 2005 yılında İstiklal Kitabevi`nce de yayımlanmıştır..

}

أحمد بن فضلان Ibn Fadlán Ahmad Ibn Fadlān Ahmad ibn Fadlan Ibn Fadlân Ибн Фадлан Ibn Fadlan Ibn Fadlan

İbne Fazlan Ібн Фадлан

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki İbn Fadlan maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar