Ibrahim

Ibrahim

İbrahim veya Abraham (İbranice: אברהם‎), yaklaşık olarak MÖ 2. binyılda yaşadığına inanılan İbranî dinî şahsiyet. İslam'a göre bir peygamber, Musevilik ve Hristiyanlığa göre ise din büyüğüdür.

IBRAHIM (türkçe) anlamı

1. İbrahim kelimesi
2. İbranicede baba anlamına gelen eb
3. ve cumhur demek olan reham kelimelerinden meydana gelmiştir. Ebu-l cumhur ise
4. cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu mânalar Arapçada vardır. Bu da İbranilerle Arapların yakınlıklarına delildir.

IBRAHIM (türkçe) anlamı

5. (Arapça) Erkek ismi 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber.

Ibrahim (fransızca) ingilizcesi

1. n. Ibrahim (Arabic)
2. male first name
3. family name,
Önceki Paylaşımlar