Alm.Vollstreckung (f). Fr.

ICRA (türkçe) anlamı
1. Bir işi yürütmek.
2. Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme.
3. Vekil göndermek.
4. Mahkeme kararını yerine getirmek.
5. Suyu akıtmak.
6. Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu
7. adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.
ICRA (türkçe) anlamı
8. yapma
9. yerine getirme
10. (bir işi) yürütme.
11. bir müzik yapıtını oluşturan notaları seslendirme.
12. borçlunun alacaklıya karşı yapmak ya da ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme ve adliyenin bu işle görevli dairesi.
ICRA (türkçe) ingilizcesi
1. [ICRA] adj. executive
2. n. execution
3. levy
4. performing
ICRA (türkçe) fransızcası
1. interprétation [la]
ICRA (türkçe) almancası
1. n. Vollstreckung
2. Vollzug
Alm.Vollstreckung (f). Fr. Exécution forcée, İng. Execution.Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. Hukukta iki ayrı mânâda kullanılır. Birincisi devleti meydana getiren unsurlardan (yasama, yürütme, yargı), biri olup günümüzde bir mânâda “yürütme” kullanılmaktadır. İkincisi bir mahkeme ilâmının veya bir idârî kararın yetkili organlarca yerine getirilmesi; borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adlî bir kuruluş aracılığı ile yerine getirmesidir. Bu icrâ kavramı “cebrî icrâ”dır.

Borçlu kimse yerine getirmekle yükümlü bulunduğu borcunu, ihmâl veya inkâr sebebiyle yerine getirmediği takdirde, alacaklı olan hakkını kendisi zor kullanarak alamaz. Zorlama ancak devlet tarafından yapılır. Bu hususta düzenlenmiş olan İcrâ ve İflâs Kânunu çerçevesinde alacaklı, hakkını arayabilir. Bu hususta kurulmuş “İcrâ ve İflâs Mahkemeleri” ve “İcrâ ve İflâs Dâireleri” vardır.Kânun, ihtiyâca göre bu mahkemelerin ve kurumların teşekkülünü emreder. İhtiyâcın fazla olmadığı küçük yerleşim bölgelerinde icrâ işleri Asliye Mahkemeleri tarafından yürütülür.

Alacaklının mürâcaatı üzerine, hakkı olan alacağı, devlet gücüyle borçludan alınır ve hak sâhibine verilir.Mevcûd olan İcrâ ve İflasKânunu’nun birinci maddesi “Her asliye Mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar İcrâ Dâiresi bulunacağını”, üçüncü maddesi ise “İcrâ ve İflâs işlerinin bir dâirede birleştirilebileceği” hükmünü bildirir. İcrâ Dâiresinde çalışan memura İcrâ Memuru, icrâ ile ilgili muâmelelere yapılan itirâz ve şikâyetleri inceleyen ve karara bağlayan hâkime İcrâ Hâkimi denir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  İcra Hukuku

  Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

  Savunma Sanayii İcra Komitesi

  Savunma Sanayii İcra Komitesi veya kısaca SSİK, 3238 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'ndan oluşan resmi bir idare ve karar organıdır. Başlıca yetki ve görevleri arasında;

  Türkiye'deki Icra Mahkemeleri

  Türkiye'de icra mahkemeleri, icra ve iflas müdürlüklerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetler ve itirazların incelenmesi için kurulmuştur. İcra mahkemeleri ceza ve hukuk olarak ayrılır ve buna göre adlandırılır ''(Örneğin; Kadıköy 1. İcra Ceza Mahkemesi veya Sarıyer 4. ...

  Icra

  Alm.Vollstreckung (f). Fr.

  İcra Kurulu Başkanı

  İcra kurulu başkanı ya da genel müdür, (İngilizce Chief Executive Officer, CEO), bir şirket, örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisidir. Nispeten az hissedarı olan şirketlerde (closely held corporations) geleneksel olarak COO, aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır (CEO).