Iddia

IDDIA (türkçe) anlamı

1. Bir şeyin müsbet veya menfiliğini ısrarla söylemek. İleri sürülen fikir. Dâva etmek. Israr etmek. İnat etmek. Haklı veya haksız bir dâvaya kalkışmak.(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse
2. kâinatta dâva-yı halk ve iddiâ-yı icad edemez. Zira her şey
3. her şeyle bağlıdır. M.)

IDDIA (türkçe) anlamı

4sav
5. kendinde olmayan bir yeteneği
6. bir durumu varmış gibi gösterme.
7. dediğinde direnme
8inat

IDDIA (türkçe) ingilizcesi

1. n. claim
2pretension
3allegation
4assertion
5pretence
6pretense
7charge
8argument
9asseveration
10averment
11bet
12contention
13contest
14information
15pleading
16protestation
17. say so
18submission

IDDIA (türkçe) fransızcası

1. assertion [la]

IDDIA (türkçe) almancası

1. n. Behauptung
Önceki Paylaşımlar