Ihlas

hâlis, temiz etmek, niyeti temizlemek, yalnız Allah için yapmak. Kendisine başka bir şeyin karışması düşünülen bir şeye, o başka şey karışmamış ise, buna hâlis denir. Böyle saf, karışıksız ve samimi işe ihlâs adı verilir.

IHLAS (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Temiz sevgi ve yürekten bağlılık.
2 . din b. (***) İbadetlerdeki içtenlik.

IHLAS (türkçe) anlamı

3. (Arapça) Erkek ismi 1. Halis
4. temiz doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk
5. samimiyet
6. doğruluk
7. bağlılık. 3. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresinin adı.
hâlis, temiz etmek, niyeti temizlemek, yalnız Allah için yapmak. Kendisine başka bir şeyin karışması düşünülen bir şeye, o başka şey karışmamış ise, buna hâlis denir. Böyle saf, karışıksız ve samimi işe ihlâs adı verilir. Meselâ sütün hâlis ve saf olması, kan, idrâr ve pislik gibi inekten çıkan herhangi bir şeyin ona karışmış olmamasıdır. Yalnız Allah rızâsı için niyet edilerek yapılan işler hâlistir. İslâmiyette, her ibâdette ihlâs üzere olmak emredildi.
Önceki Paylaşımlar