Iki Nokta

İki nokta bir noktalama işaretidir.==Nerelerde Kullanılır?==1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna kullanılır:<br />``Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!`` (Falih Rıfkı Atay)``- Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?``<br />``Ziraatçı sayar:``<br />``- Yulaf, pancar, zerzevat, tütün…`` (Falih Rıfkı Atay)2.

IKI NOKTA (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan noktalama işareti (:).
2 . matematik Bölme işaretinin adı.

IKI NOKTA (türkçe) anlamı

3. üst üste konmuş iki nokta biçimindeki noktalama imi (:).

IKI NOKTA (türkçe) ingilizcesi

1. colon
} } İki nokta bir noktalama işaretidir.

Nerelerde Kullanılır?1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna kullanılır:<br /> ``Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!`` (Falih Rıfkı Atay)

``- Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?``<br /> ``Ziraatçı sayar:``<br /> ``- Yulaf, pancar, zerzevat, tütün…`` (Falih Rıfkı Atay)

2. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılır:<br /> ``Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.`` (Mustafa Kemal Atatürk)<br /> ``Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim.`` (Falih Rıfkı Atay)<br />

3. Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:<br /> ``a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.``

4. Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra kullanılır:<br /> ``Bilge Kağan: Türklerim, işitin!``<br /> ``Üstten gök çökmedikçe``<br /> ``alttan yer delinmedikçe``<br /> ``ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?``<br />

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:<br /> ``<nowiki>http://tdk.org.tr</nowiki>``

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:<br /> ``56:8=7, 100:2=50``

KaynaklarKaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Iki Nokta maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar