Bir psikoterapi tekniği olarak ikna Freud tarafından geliştirilmiştir. Tartışma ve hekimin bilgisini kullanması yoluyla, hasta semptomlarını aslında yalnızca kendisinin uydurduğuna, bunların kendisine de, başkalarına da zararlı olduğuna ikna olur. Bu yöntemi uygulayabilmek için, hekim kendi bilgisine ve hastası üzerindeki hâkimiyetine güvenir.

IKNA (türkçe) anlamı
1. Bir konuda birinin inanmasını sağlama
2. inandırma
3. kandırma:
Sinirleniyor
4. kendi kendimi ikna için daha ısrarla
daha fazla konuşuyordum.- S. F. Abasıyanık.
IKNA (türkçe) anlamı
5. bir konuda birinin inanmasını sağlama
6. bir şeye razı etme
7. inandırma
8. kandırma
IKNA (türkçe) ingilizcesi
1. n. persuasion
2. convincing
3. dissuasion
4. enticement
5. inducement
IKNA (türkçe) fransızcası
1. persuasion [la]
2. conviction [la]
IKNA (türkçe) almancası
1. n. Überzeugung
ikna ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Bir psikoterapi tekniği olarak ikna Freud tarafından geliştirilmiştir. Tartışma ve hekimin bilgisini kullanması yoluyla, hasta semptomlarını aslında yalnızca kendisinin uydurduğuna, bunların kendisine de, başkalarına da zararlı olduğuna ikna olur. Bu yöntemi uygulayabilmek için, hekim kendi bilgisine ve hastası üzerindeki hâkimiyetine güvenir. Psikoterapi

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.