İlahi

Tanrı'ya ait, Tanrı ile ilgili manalarına gelir. Edebiyatta, tasavvuf şairleri tarafından yazılan ve dini, ilahi konuları ihtiva eden manzumelere verilen addır. İlahiler, eskiden tekkelerde Tanrı aşkı ile söylenir ve beste ile terennüm edilirdi. Söyleniş gayeleri, Tanrı'yı övmek, O'na karşı duyulan engin sevgiyi dile getirmektir. İlahiler hem aruz, hem de hece vezni ile söylenir. Aruzla söylenen beyitlerle, hece ile söylenenler dörtlüklerle kurulur. Dörtlük sayısı 3-7, beyit sayısı ise 5-7 ve

İLAHI (türkçe) anlamı

1. Bu ne hâl
2. ne tuhaf gibi şaşma
3. sitem bildiren bir söz:
4. İlahi Eda abla! Güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen?- N. Cumalı.

İLAHI (türkçe) anlamı

5. tanrı'ya özgü
6. tanrısal
7. bu ne hal
8. ne tuhaf gibi şaşma
9. sitem bildirir.çok güzel
10. mükemmel.tanrı'yı övmek
11. ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

İLAHI (türkçe) ingilizcesi

1. adj. divine
2. godly
3. heavenly
4. celestial
5. Elysiann. hymn
6. chant
7. carol
8. canticle
9. anthem
10. psalmn. God
11. deity
12. divinity

İLAHI (türkçe) fransızcası

1. hymne [le]
2. choral [le]
3. antienne [la]
4. cantique [le]
5. divin

İLAHI (türkçe) almancası

1. göttlich
2. himmlisch
3. Hymne
4. Kirchenlied
5. Lied
İlahi, dini terim. TDK tanımına göre; "Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım"1. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.

İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin bir önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.

Tanrı'ya ait, Tanrı ile ilgili manalarına gelir. Edebiyatta, tasavvuf şairleri tarafından yazılan ve dini, ilahi konuları ihtiva eden manzumelere verilen addır. İlahiler, eskiden tekkelerde Tanrı aşkı ile söylenir ve beste ile terennüm edilirdi. Söyleniş gayeleri, Tanrı'yı övmek, O'na karşı duyulan engin sevgiyi dile getirmektir.

İlahiler hem aruz, hem de hece vezni ile söylenir. Aruzla söylenen beyitlerle, hece ile söylenenler dörtlüklerle kurulur. Dörtlük sayısı 3-7, beyit sayısı ise 5-7 veya daha fazla olabilir. Ancak ilahi'lerin daha çok hece vezni ile, 7-8'li veya 11'li ölçülerle söylendiğini belirtmekte fayda vardır.

İlahiler Tasavvuf Edebiyatı'nın en yaygın nazım şekillerindendir. Dini günlerde ve törenlerde çok okunan bir şiir olarak yaygın şöhreti vardır. Divan Edebiyatı'ndaki tevhid'lere karşılıktırlar. İlahi'ler değişik tarikatlarda başka başka adlar alırlar: Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

Mevleviler: Ayin; Bektaşiler: Nefes; Gülşeni'ler: Tapuğ; Halvetiler: Durak.
Önceki Paylaşımlar