Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Din Tanımları

    Teolojik-Ahlaki-Felsefi-Psikolojik-Sosyolojik TanımlarJames L. COXDin Nedir?Farklı disiplinlere mensup bir çok bilim adamı, din sahasıyla ilgilendi. Dünya dinlerine dair kıtabında John Ferguson (1978, 13-17), aşağıdaki şekilde kategorize edilebilecek olan on yedi din tanımı sıralar: ...