Ilan

herhangi bir şeyin tanıtılması veya vasıflarını açıklamak için türlü vâsıtalarla başkalarına ulaştırılması. Îlân, çok eskilerden beri kullanılan tanıtma usûlüdür. İşletmecilikte îlân ve îlâncılık başlı başına bir sanat olup, işletmenin vazgeçilmez unsurudur.

ILAN (fransızca) türkçe anlamı

1. annonce [la]
2. avis [le]
3. proclamation [la]
4. publicité [la]
5. réclame [la]

ILAN (türkçe) anlamı

6.
7. 1 . Duyuru:
Afişte
8. ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti.- T. Buğra.
9. 2 . Açıkça bildirme
açıkça duyurma:
Cumhuriyetin ilanı.- .

ILAN (türkçe) anlamı

10. duyuru.(yeni bir olayı) açıkça bildirme
11. açıkça duyurma.

Ilan (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. Ilan
male first name (Hebrew),

ILAN (türkçe) ingilizcesi

2. [Ilan]n. male first name (Hebrew)n. Ilan
3. male first name (Hebrew)n. Ilan
4. male first name (Hebrew),

ILAN (türkçe) fransızcası

1. annonce [la]
2. avis [le]
3. proclamation [la]
4. publicité [la]
5. réclame [la]

ILAN (türkçe) almancası

1. n. Bekanntmachung
2. Inserat
3. Proklamation
4. Werbung
Ilan ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: herhangi bir şeyin tanıtılması veya vasıflarını açıklamak için türlü vâsıtalarla başkalarına ulaştırılması. Îlân, çok eskilerden beri kullanılan tanıtma usûlüdür. İşletmecilikte îlân ve îlâncılık başlı başına bir sanat olup, işletmenin vazgeçilmez unsurudur. ( Reklâm)

Îlân, insanın yaradılışında var olan merak, araştırma, yenilik ve heyecan gibi hislerini hedef aldığı için yaygındır. Eskiden beri kullanılır. Söz ve hareketlerle yapılan îlânlar, târih akışı içinde çeşitli metodlarla yapılagelmiştir. Mezopotamya, Mısır ve Helen eserlerinde taş ve kil tabletler üzerine kazılan yazı îlânları 15. yüzyılda matbaanın medeniyet âlemine girmesiyle hızla gelişip, yaygınlaştı. İlim ve teknikteki gelişmelere paralel olarak tellâl, el, duvar, kitap, gazete, radyo, televizyon, video îlânları seyrini takip etti. Bugün en son metodlar tatbik edilerek yapılan yazı, şekil, ışık ve ses, âhenk içindeki îlânlar gün geçtikçe daha çok rağbet görmektedir.

Göze, kulağa hitap ederek bilgi verici ve tahrik edici propaganda hâlini alan îlânların büyük bir kısmı gazeteler olmak üzere, radyo ve televizyonda yapılmaktadır. Katalog, sirküler (mektup, tamim) ve diğer usûllerle yapılan îlânların çoğalmasıyla, müesseselerin îlân harcamaları da artmıştır. Îlân, iktisat, hukuk, siyâset, edebiyat ve ilim dallarında resmî ve gayri resmî olarak kullanılmaktadır.
Önceki Paylaşımlar