herhangi bir şeyin tanıtılması veya vasıflarını açıklamak için türlü vâsıtalarla başkalarına ulaştırılması. Îlân, çok eskilerden beri kullanılan tanıtma usûlüdür. İşletmecilikte îlân ve îlâncılık başlı başına bir sanat olup, işletmenin vazgeçilmez unsurudur.

ILAN (fransızca) türkçe anlamı

1. annonce [la]
2. avis [le]
3. proclamation [la]
4. publicité [la]
5. réclame [la]

ILAN (türkçe) anlamı

6.
7. 1 . Duyuru:
Afişte
8. ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti.- T. Buğra.
9. 2 . Açıkça bildirme
açıkça duyurma:
Cumhuriyetin ilanı.- .

ILAN (türkçe) anlamı

10. duyuru.(yeni bir olayı) açıkça bildirme
11. açıkça duyurma.

ILAN (türkçe) ingilizcesi

1. [Ilan]n. male first name (Hebrew)n. Ilan
2. male first name (Hebrew)n. Ilan
male first name (Hebrew),

ilan (fransızca) ingilizcesi

3. (m) n. Ilan
4. male first name (Hebrew),

ILAN (türkçe) fransızcası

1. annonce [la]
2. avis [le]
3. proclamation [la]
4. publicité [la]
5. réclame [la]

ILAN (türkçe) almancası

1. n. Bekanntmachung
2. Inserat
3. Proklamation
4. Werbung
ilan ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: herhangi bir şeyin tanıtılması veya vasıflarını açıklamak için türlü vâsıtalarla başkalarına ulaştırılması. Îlân, çok eskilerden beri kullanılan tanıtma usûlüdür. İşletmecilikte îlân ve îlâncılık başlı başına bir sanat olup, işletmenin vazgeçilmez unsurudur. ( Reklâm)

Îlân, insanın yaradılışında var olan merak, araştırma, yenilik ve heyecan gibi hislerini hedef aldığı için yaygındır. Eskiden beri kullanılır. Söz ve hareketlerle yapılan îlânlar, târih akışı içinde çeşitli metodlarla yapılagelmiştir. Mezopotamya, Mısır ve Helen eserlerinde taş ve kil tabletler üzerine kazılan yazı îlânları 15. yüzyılda matbaanın medeniyet âlemine girmesiyle hızla gelişip, yaygınlaştı. İlim ve teknikteki gelişmelere paralel olarak tellâl, el, duvar, kitap, gazete, radyo, televizyon, video îlânları seyrini takip etti. Bugün en son metodlar tatbik edilerek yapılan yazı, şekil, ışık ve ses, âhenk içindeki îlânlar gün geçtikçe daha çok rağbet görmektedir.

Göze, kulağa hitap ederek bilgi verici ve tahrik edici propaganda hâlini alan îlânların büyük bir kısmı gazeteler olmak üzere, radyo ve televizyonda yapılmaktadır. Katalog, sirküler (mektup, tamim) ve diğer usûllerle yapılan îlânların çoğalmasıyla, müesseselerin îlân harcamaları da artmıştır. Îlân, iktisat, hukuk, siyâset, edebiyat ve ilim dallarında resmî ve gayri resmî olarak kullanılmaktadır.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Basın İlan Kurumu

  Basını dolaylı olarak mali yönden destekleyen önemli ve tarafsız basın kuruluşu. 2 Ocak 1961 yılında kanunla kurulmuş olup, kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Merkezi İstanbul’da bulunan kurumun, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya’da şubeleri vardır.

  Seri Ilan

  Seri ilan genellikle gazete ve dergiler, son zamanlarda ise internet aracılığıyla yayınlanan bir tür tanıtım/reklam çeşididir. Seri ilanlar, normal reklamcılığın aksine, büyük işletme ve şirketlerin yanı sıra küçük işletme ve şahıslara da kolay ve ucuz yoldan tanıtım ...

  Ilan

  herhangi bir şeyin tanıtılması veya vasıflarını açıklamak için türlü vâsıtalarla başkalarına ulaştırılması. Îlân, çok eskilerden beri kullanılan tanıtma usûlüdür. İşletmecilikte îlân ve îlâncılık başlı başına bir sanat olup, işletmenin vazgeçilmez unsurudur.

  İlan Uyguç

  1914 yılıda İstanbul’da doğdu. 1945 yılında basketbol hakemliğine başladı ve uluslar arası alandaki başarılı yönetimleriyle dikkat çekti. 31 yıl hakemlik hayatında 4 Avrupa Şampiyonası, 87 Şampiyon Kulüpler, 3 Akdeniz Oyunları, 4 Avrupa Gençler, 3 Ordu Milli maçını ...

  İlan Ramon

  Ilan Ramon (d. 20 Haziran 1954 - ö. 1 Şubat 2003) İbranice: אילן רמון), İsrailli savaş pilotu ve İsrail'in ilk astronotu. Columbia Uzay Mekiğinin inişe 16 dakika kala Teksas üzerinde atmosfere girerken infilak etmesi sonucu, tüm mekik mürettebatı ile birlikte öldü.

  Gnu

  GNU, içinde çekirdeği, sistem araçlarını, açıcılarını, kütüphanelerini ve son kullanıcı programlarını içeren bir işletim sistemidir. İsminin açılımı "GNU's Not Unix" (GNU Unix değildir) dir. Bunun da sebebi tasarımı Unix'e benzer ancak ücretsiz bir yazılım olması ve ...