ilk çağ uygarlıkları nelerdir yada kimlerdir? ilk çağ uygarlıkları hakkında beni bilgilendirirmsiniz?

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  İlkçağda Anadolu Uygarlıkları

  Anadolu, Asya kıtasının batıya uzanan ek yarımadasıdır. Üç kıtanın ortasında bulunmaktadır. Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

  Yüzyılların Gerçeği Ve Mirası - I

  Yüzyılların Gerçeği ve Mirası - I veya ''Yüzyılların Gerçeği ve Mirası - İnsanlık Tarihine Giriş''; Server Tanilli'nin 1984 yılında Karanlık Çağ ve İlk Çağ medeniyetlerini bölgelere göre anlatan tarih kitabıdır. Kitapta sırasıyla insanların kökeni, tarihin ...

  Yunanca

  Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak ...

  Teknoloji

  Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamaları. Yunanca tekhne (sanat, zanaat) ve logos (söz, sözcük) sözcüklerinden oluşturulan teknoloji terimi, Eski Yunan'da ...

  Arkeometri

  Arkeometri Sir Christopher Hawkes tarafından, yayımına 1958’de başlanan History of Art at Oxford ve Arkeoloji Araştırma Laboratuarı bülteninin ismi olarak bulunmuş bir kelimedir.

  Reenkarnasyon

  Reenkarnasyon (tekrardoğuş, yeniden bedenlenme) ruhsal ilkenin yeni bir tensel kabuğa (et bedene) geri dönüşüdür. Bir insan varlığı için bu kabuk (dış zar) daima bir insan bedenidir. Ancak, bir önceki hayatın yaşanmış olduğu gezegene reenkarne olunabileceği gibi, başka bir ...

  Sanat Tarihi

  Sanat Tarihi görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Resim, heykel, mimarlık, bezeme sanatları, özgün baskı, fotoğraf, iç mekan tasarım] ve daha başka alanlara ait sanat yapıtlarının ve bunların tarihsel gelişiminin saptanması, sınıflandırılması, ...

  Arkeometri Nedir

  ARKEOMETRİ“Arkeometri” sözcüğü “arkeoloji” ve “metrik” sözcüklerinden türetilmiştir. Anlam olarak fen ve doğa bilimleri yöntemleri kullanılarak eski eserlerle ilgili her türlü ölçüm ve değerlendirme yapılmasını içerir.Arkeometri çalışmalarının yapıldığı ...

  Arkeolojinin Tanımı

  Arkeolojinin Tanımı:a.Kelime Anlamı:Arkhaio: eski (yunanca)logos: bilim (yunanca)Arkeloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir.

  Anadolu Tarihi

  Tarih Öncesi ÇağlarPaleolitik Çağ (M.Ö. 600.

  Barbar Akınları

  Barbar akınları, "Barbarlar" toplulukların, devletlere ya da şehir devletlerine düzenledikleri saldırılara verilen addır. Burada barbar kavramı, günlük kullanımdaki anlamından farklı bir bağlamda kullanılır.Yunanca ''barbaros'' sözcüğünden gelen bu kavramı ilk kullananlar Eski ...

  Maya Uygarlığı

  Yeni dünyanın Kolomb tarafından keşfinden önce yaşamış Amerika uygarlıklarından biridir. Orta Amerika Yerlileri olan Mayalar’ın kurduğu büyük uygarlık 16. yüzyılda yıkılmıştır. Bugünkü Meksika’nın güneyi, Guatemala ve Belize’nin kuzeyinde kalan yerlerde gelişen bu ...

  Metin Aydoğan

  Metin Aydoğan, 1945`de Afyon`da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir`de, yüksek öğrenimini Trabzon`da tamamladı. 1969`da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi`ni bitirdi. Yüksek öğrenimi dışında tüm yaşamını İzmir`de geçirdi. Örgütlü toplum olmayı uygarlık ...