Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Hz. Adem

  İlk insan, ilk peygamber, insanlığın babası. Allah'u Teâlâ Hz. Âdem'i topraktan (turâbtan) yarattı. (Hûd, 11/61; Tâha, 20/55; Nuh, 71/18) Yüce Allah yeryüzünde bir halife yaratacağını meleklerine bildirdiği zaman; ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla donatacağı bu varlığın ...

  Dera

  Dera (Arapça:درعا), Darʿā, Derʿā, Deraa ya da Daraa olarak da bilinir, Suriye'nin güneybatısında, Ürdün sınırında bulunan şehirdir. Dera İli'nin ve Dera İlçesi'nin başkentidir. Ayrıca, tarihte ''Hauran Bölgesi'' olarak bilinen bölgeninde Şam'dan sonra en büyük kentidir. ...

  Cengiz Han

  Cengiz Han (doğum. 1155/1162/1167 - 18 Ağustos, 1227), Moğol İmparatorluğu'nun büyük Han'ı, Ayrıca dünyanın en başarılı politik ve askeri liderlerinden biri olarak bilinir. Asıl adı Temuçin’dir. Temuçin, 13 yaşlarında iken, babasını kaybetti. Henüz küçü

  Ahi Evren

  Ahi Evren Anadolu’da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve veli. İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyi, künyesi Ebü’l-Hakayık, lakabı Nasirüddin’dir. 1171 (H. 567) senesinde İran’ın batı Azerbaycan taraflarında bulunan Hoy kasabasında doğdu. 1262 (H. 660)de ...

  Sa'd Bin Ebi Vakkas

  Sa'd bin Ebi Vakkas Eshab-ı kiramın büyüklerinden. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on sahabiden biridir. İlk Müslüman olanların yedincisidir. İsmi Sa'd, künyesi Ebu İshak'tır. Babasının adı Malik ve künyesi Ebu Vakkas'tır. Nesebi hem baba tarafından, hem de anne tarafından ...

  Said Bin Zeyd

  Said bin Zeyd Aşere-i mübeşşereden, yani dünyadayken Cennetle müjdelenen on Sahabiden biri. Künyesi Ebu Aver veEbu Sevir idi. Nesebi, Said bin Zeyd bin Amr'dır. Soyu, Ka'b bin Lüvey'de Peygamberimiz Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemle birleşir. Annesi, Fatıma binti Ba'ce ibni Halef ...

  Keysanîlik

  Keysanîlik ''(Dörtçüler )'', (Arapça: الكيسانية ''Al-Kaysānīya'') Şiîlik'te ''Mehdî'' kavramını ortaya atarak ilk defa ''İmam'' ünvanını kullanan; Ali bin Ebu Talib'den sonra sırası ile Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali ve dördüncü İmâm olarak da Ali bin Hüseyin ...