İlkel

İlkel ya da Primitif şu anlamlara gelebilir:

İLKEL (inglizce) türkçe anlamı

1. Primordial
2. primitive

İLKEL (türkçe) anlamı

3. çağdaş olmayan
4. çağı yakalayamayan
5. iptidai
6. özellikle xiv-xv. yüzyıllarda ıtalyan ressamlarına
7. ortaçağ sonlarında avrupa ressamlarına verilen ad.zaman bakımından en eski olan
8. iptidai
9. primitif
10. eğitimsiz
11. kültürsüz
12. görgüsüz.(sanatta) yalın bir nitelik gösteren
13. yapmacıksız olan
14. primitif
15. ilk durumunda kalmış olan
16. gelişmesinin başında bulunan
17. iptidai
18. primitif

İLKEL (türkçe) ingilizcesi

1. adj. primitive
2. primordial
3. crude
4. elementary
5. embryonic
6. primal
7. primeval
8. rude
9. rudimental
10. rudimentarypref. proto,

İLKEL (türkçe) fransızcası

1. primitif/ive
2. primaire
3. originel/le
4. rudimentaire

İLKEL (türkçe) almancası

1. adj. älteste
2. primitiv
İlkel ya da Primitif şu anlamlara gelebilir: * Anarko-ilkelcilik ya da Anarko-primitivizm uygarlığın kökeni ve gelişiminin anarşist bir eleştirisi * İlkel kültür, ekonomik kalkınma ya da modernitenin önemli belirtilerinden yoksun kültür * Noble savage, uncorrupted by the influences of civilization * İlkel komünizm, Karl Marx ve Friedrich Engels'e göre avcı ve toplayıcı ilk insan toplulukları * Primitive Church, another name for early Christianity * Primitive Baptist, a religious movement seeking to retain or restore early Christian practices * Primitive characteristic of an early stage of development or evolution, cf. basal ==Biyoloji== *İlkel memeliler, tek delikliler, Protheria ==Meteoroloji== * Primitive equations, a set of nonlinear differential equations that are used to approximate atmospheric flow ==Matematik== * Primitive element * Primitive element * Primitive cell (crystallography) * Primitive notion, axiomatic systems * Primitive polynomial , one of two concepts * İlkel fonksiyon, F′ = f * Primitive permutation group * Primitive root of unity; see Root of unity#Definition. ==Bilgisayar bilimi== * Language primitive, the simplest element provided by a programming language * Makine dili, instructions and data directly understandable by a CPU * Primitive data type, a datatype provided by a programming language * Geometric primitive, the simplest kinds of figures in computer graphics * Cryptographic primitives, low-level cryptographic algorithms frequently used to build computer security systems ==Sanat== * Naif sanat, çocuksu bir basitlik taşıyan bir sanat türü * Yeni ilkelcilik, looks to early human history, folk art and non-Western or children's art for inspiration * İlkelcilik, an early 20th century art movement ==Edebiyat== *Primitive, a novel by J. F. Gonzalez *Primitive, a novel by Mark Nykanen ==Müzik== * Primitive , by Cyndi Lauper * Primitive , by The Groupies and covered by The Cramps * The Primitives, a British indie rock band * Primitive , by Soulfly * Primitive , by Neil Diamond * Primitive Radio Gods, an American alternative rock band * "Primitive", a song by Annie Lennox, from her album "Diva" (1992).

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki İlkel maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar