IMAM (almanca) türkçe anlamı
1. imam
IMAM (fransızca) türkçe anlamı
2. [le] imam
IMAM (inglizce) türkçe anlamı
3. i. imam
IMAM (türkçe) anlamı
4. imam.
IMAM (türkçe) anlamı
5. cemaate namaz kıldıran kimse
6. kimi küçük ıslam devletlerinde devlet başkanı.müslümanlıkta mezhep kuran kimse
7. en önde bulunan
8. önder.hz. muhammet'ten sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelerin sanı.
1. n. one who leads prayers in a Muslim mosque
2. Muslim religious leader or chiefn. imam
3. one who leads prayers in a Muslim mosque
4. Muslim religious leader or chiefn. imam
5. one who leads prayers in a Muslim mosque
Muslim religious leader or chief,
IMAM (türkçe) ingilizcesi
6. n. one who leads prayers in a Muslim mosque
7. Muslim religious leader or chiefn. imam
8. one who leads prayers in a Muslim mosque
9. Muslim religious leader or chiefn. imam
10. one who leads prayers in a Muslim mosque
Muslim religious leader or chief,
Imam (almanca) ingilizcesi
11. n. one who leads prayers in a Muslim mosque
Muslim religious leader or chief,
Imam (fransızca) ingilizcesi
12. (m) n. imam
13. one who leads prayers in a Muslim mosque
14. Muslim religious leader or chief,

Imam İngilizce anlamı ve tanımı

Imam anlamları
  (noun) Alt. of Imaum
Imam tanım:
Kelime: imam
15. Söyleniş: i-'mä
16. m
17. E-'
18. -'mam
19. İşlev: noun
20. Usage: often capitalized
21. Kökeni: Arabic imAm
22. 1 : the prayer leader of a mosque
23. 2 : a Muslim leader of the line of Ali held by Shiites to be the divinely appointed
24. sinless
25. infallible successors of Muhammad
26. 3 : any of various rulers that claim descent from Muhammad and exercise spiritual and temporal leadership over a Muslim region
27.
Imam ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Imaum
28.
IMAM (türkçe) fransızcası
1. [le] imam
IMAM (türkçe) almancası
1. n. Imam
Imam (ingilizce) italyancası
1. s. Imam (nel'Islam-condottiero religioso)
Imam (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Imán
Imam (ingilizce) portekizcesi
1. s. Imam
2. chefe de mesquita
3. líder muçulmano religioso
Imam (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Imam (in de Islam - hoofd van moskee
2. godsdienstige leider)

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Jas Ja Imam Silata

  Jas Ja Imam Silata", (Türkçe: ''Ben Güce Sahibim'') Gjoko Taneski tarafından seslendirilen ve Makedonya'yı temsil edecek Eurovision 2010 şarkısıdır.

  Hz.Imam Cafer-i Sadık

  İmâm Câʿfer es-Sâdık, (Arapça: جعفر الصادق, Farsça: جعفر صادق) Abdullah da denir.

  Caferi

  Câferîlik, Câʿferî düşünce ekôlû, Câʿferî okulu, Câʿferî hukuku ya da Câʿferî fıkhı İmamiye-i İsnaaşeriye (Onikiciler/Onikicilik) islâm mezhebinin temelini teşkil eden fıkıh ekôlüdür. (Arapça: اثنا عشرية) Fıkhî islâm mezhebinin Câferîyye Şiîliği ...

  Domaniç

  Domaniç Daglarinda Çam ve Kayin ormanlarinin serinliginde gezinirken, güzel sesini duyarak mest oldugunuz bülbüller, küçük derelerin duru su siriltilari...bütün mütevazi görünüsü ile ruhunuzu saracaktir.

  Imam

  İmam öne geçen, rehber, idâre eden, cemâata namaz kıldıran, pâdişâh, halîfe. “İmâm” kelimesi dînî bir tâbir olarak, üç mânâda kullanılmıştır.Birincisi, namazdaki imâm olup, câmilerde, mescitlerde veya başka yerlerde cemâata namaz kıldırır.

  Sırpça

  Sırpça (Sırpça: српски језик; Srpski yezik), Slav dillerinin güney grubundan, Sırpların konuştuğu dil. Hırvatça ile birlikte "Sırp-Hırvat dili" olarak da bilinir. Sırpça, Sırbistan'ın resmi dilidir.

  Cadılık

  Cadı, birçok dinde ve mitolojide kötü amaçlarla kullandığı doğaüstü güçleri olduğuna inanılan kişi. Efsanelerden kaynaklanan yanılsama ile cadıların kadın olduğu inanışı yerleşmiştir.

  Sünnilik

  Sünnilik, İslam dini mezhepleri içindeki en geniş dini grubu oluşturur.

  Sultan Abdülaziz

  Abdülaziz (d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876). 32. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve Pertevniyal Sultan'ın çocuğu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir.

  Muhammed El-Buhari

  Buhârî (810 - 869) Hadis bilginlerinin en büyüklerinden Muhammed el-Buhârî, Hicri 13 şevvâl 194 / Miladi 21 Temmuz 810 tarihinde Buhara'da doğdu. Bundan dolayı da Buhârî nisbetiyle anılmasına sebep olmuştur. Tam adı Ebû Abdullah Muhammed b.

  Fudayl Bin Iyad

  Fudayl bin Iyad evliyanin büyüklerinden. Künyesi, Ebu Ali´dir. Semerkand´da Ebiverd kasabsinin Ferdin köyünde 726 (H.