Irfan

Irfan

İslam felsefesi ya da düşüncesinde, Tanrı’yı ve Tanrı’nın sıfatlarını bilmeye ya­rayan tüm yollar için kullanılan terim

IRFAN (türkçe) anlamı

1. bilme
2. anlama
3. kültür
4. bilgi
5. zekâ ve deneyle oluşan zihin olgunluğu.
6. gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş varış
varışlılık.

IRFAN (türkçe) anlamı

7. 1 . Bilme
8. anlama
9. sezme
10. kültür
11. Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır.- R. H. Karay.
12. 2 . Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş
13. varış
14. varışlılık.

IRFAN (türkçe) anlamı

15. (Arapça) 1. Bilme
16. anlama. 2. Gerçeği sezme
17. kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

IRFAN (türkçe) ingilizcesi

1. [Irfan]n. knowledge
2. wisdom
3. lore

IRFAN (türkçe) almancası

1. Ausbildung
2. Bildung
İslam felsefesi ya da düşüncesinde, Tanrı’yı ve Tanrı’nın sıfatlarını bilmeye ya­rayan tüm yollar için kullanılan terim.

Bu yollar, iki başlık altında toplanır: 1- Bilim adamlarına bilginlere özgü olan ve sonuçtan nedene, eylemden sıfata ve sıfattan öze geçmeye yarayan istidlal ya da çıkarım yolu. 2- Evliyaya özgü olan, ve gönlü temizlemekten ve gönülden madde ve sevgisini atmaktan oluşan iç temizliği -İrfan, tasavvuf geleneğinde, ayrıca kişinin “kendisini bilmesi”  olarak tanımlanır.

Önceki Paylaşımlar