Iskorpit

Iskorpit

Alm. Grosser Drachenkopf (m), Fr. Rascasse rouge (m), İng.

ISKORPIT (türkçe) anlamı

1. iskorpitgillerden
2. iri başlı
3. yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan
eti beğenilen bir balık (scorpaena scrofa).

ISKORPIT (türkçe) anlamı

4. İskorpitgillerden
5. iri başlı
6. yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan
7. eti beğenilen bir balık (Scorpaena scrofa).
8.

ISKORPIT (türkçe) ingilizcesi

1. scorpion fish,

ISKORPIT (türkçe) fransızcası

1. (balýk) épinoche [la]
2. rascasse [la]
3. scorpène [la]

ISKORPIT (türkçe) almancası

1. der Drachenkopf
Alm. Grosser Drachenkopf (m), Fr. Rascasse rouge (m), İng. Scorpion fish. Familyası: İskorpitgiller (Scorpaenidae). Yaşadığı yerler: Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Marmara denizlerinde. Özellikleri: 25-30 cm boyunda. Yüzgeçlerinde bulunan dikenleri zehirlidir. Çeşitleri: İskorpit, lipsoz, zebra balığı, dere iskorpiti meşhurdur.

İskorpitgiller âilesinden, sıcak ve ılık denizlerde, kayalık ve yosunlu diplerde yaşayan iri başlı çirkin görünüşlü bir balık. Bulunduğu yere göre esmer veya kırmızı renkte olabilir. Boyu 25-30 cm kadardır. Yüzgeç dikenleri deri altında zehir bezlerine bağlı olduğundan dokunduğu yerlerde iltihaplı yaralar açar. Bu durumlarda yarayı kanatıp bol suyla yıkadıktan sonra terebentin sürüp bağlamalıdır. Bu âilenin en zehirlisi zebra balığıdır. Alt ve üst çenelerinde eğe dişler bulunur. Damağında hilâl biçiminde dizilen bir sıra daha diş bulunmaktadır. Balık ve kurtçuklarla beslenir. Çirkin görünüşüne rağmen eti lezzetlidir. Çorbası ve haşlaması makbuldür. Dikenleri az olan irilerine “lipsoz” denir. 80 cm’ye ulaşanları vardır. Lipsozlar derinlerde barınır. Kendi boyunda balıkları yutabilirler.

Türkiye’de Büyükada civârında bol avlanır. Boyları 60 cm kadar olup, herbiri 5 kg gelir. Etleri lezzetlidir. Dere iskorpiti(Cottus gobio) 10-15 cm boyundadır. Pulları çok küçüktür. Dipleri kumsal, çakıllı ve berrak olan tatlı sularda yaşar. Balık yumurtası, solucan ve böceklerle beslenir. İlkbaharda kayalar arasında yumurtlar. Düşmanları turna, levrek ve som balıklarıdır.
Önceki Paylaşımlar