İsmin Halleri

Türkçe'de ismin halleri, sözcükleri yönelme, yükleme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, etkilenen sözcüğün yalın hali ve bu sözcüğe eklenmiş hal ekleri ile oluşturulmuş kelimelerdir.

Türkçe'de ismin halleri, sözcükleri yönelme, yükleme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, etkilenen sözcüğün yalın hali ve bu sözcüğe eklenmiş hal ekleri ile oluşturulmuş kelimelerdir. Türkçe'de ismin beş farklı hali vardır. Bunlar: * Yalın hal, * -i hali, * -e hali, * -de hali ve * -den halidir. Hal ekleri büyük sesli uyumuna göre "i" yerine "ı" veya "u" ile "e" yerine "a" harfi ile oluşturulacak şekilde değişirler. İsmin halleri olarak tanımlanmasına rağmen isim olmayan sözcükler de hal ekleri alabilirler. Bunun dışında Hint-Avrupa dillerinde bilinen genitif ya da aidiyet hali Türkçe'de "-in hali" olarak ismin hallerinden sayılmamaktadır.

-i hali (belirtme hali)

Sözcüklerin -i -ı ya da -u eki almış halleridir. Adın belirtme durumu eki adın sonuna geldiği sözcüğü belirtili nesne yapar. Yüklemin neyi, neleri, kimi, kimleri belirttiğini gösterir.
beni evi
seni
on bizi
sizi
onları

-e hali (yönelme hali)

Sözcüklerin -e ya da -a eki almış halleridir.Adın yönelme durumu sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.Yüklemin bildirdiği eylemin nereye yöneldiğini gösterir.
bana eve
sana
ona
bize
size
onlara

-de hali (bulunma hali)

Sözcüklerin -de ya da -da çekim eki almış halleridir.Bu ekler sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.Yüklemin bildirdiği eylemi gösterir.
bende evde
sende
onda
bizde
sizde
onlarda

-den hali (ayrılma hali)

Sözcüklerin -den ya da -dan eki almış halleridir.Adın ayrılma durumu nereden ayrıldığımızı gösterir.Bu ek sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.
benden evden
senden
ondan
bizden
sizden
onlardan

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki İsmin Halleri maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar