Istihkam

Istihkam

İstihkam Alm. Festigung. Sicherung, Fr. Fortification, İng. Fortification. Düşman saldırılarını geciktirmek, durdurmak ve güçleştirmek için sahrada yapılan engebe, beton yuva, her türlü kazı, mayın ve lağım işleri. Bir savaşta, savaşan birliklerin harekatını kolaylaştırmak maksadıyla teknik araçlar kullanılarak, tahrik, yakma ve tahkim işlerini yapan derin sulardan geçişi sağlayan özel yetiştirilmiş birliğe istihkam sınıfı denir. İstihkamın planlı bir

ISTIHKAM (türkçe) ingilizcesi

1. [istihkâm]n. fortification
2. works
3. bulwark

ISTIHKAM (türkçe) almancası

1. n. Befestigung
İstihkam Alm. Festigung. Sicherung, Fr. Fortification, İng. Fortification. Düşman saldırılarını geciktirmek, durdurmak ve güçleştirmek için sahrada yapılan engebe, beton yuva, her türlü kazı, mayın ve lağım işleri. Bir savaşta, savaşan birliklerin harekatını kolaylaştırmak maksadıyla teknik araçlar kullanılarak, tahrik, yakma ve tahkim işlerini yapan derin sulardan geçişi sağlayan özel yetiştirilmiş birliğe istihkam sınıfı denir.

İstihkamın planlı bir askeri hizmet olarak gelişmesi savaşın ortaya çıkardığı bir ihtiyaç neticesidir. Eski çağlardan kalma kale kalıntıları, M.Ö. 3. yüzyılda yapımına başlanan ve zamanımıza kadar varlığı sürdürülen Çin Seddi bu alandaki en mükemmel yapıdır.

Muharebe harekatının desteklenmesinde istihkam sınıfının vazifesi; başlıca sahra kuvvetlerinin taarruz kuvvetlerini kolaylaştıran, savunma gücünü artıran, istirahat imkanlarını çoğaltan faaliyetlerle, tahrip, inşaat gibi bir takım çalışmaları içine alır.

İstihkamcılık çok geniş sahayı kapladığından, onun harp, silah ve araç gereçleri bakımından çok zengin bir sınıf haline gelmesine sebeb olmuştur.

İstihkam faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan araç ve gereçler şunlardır:

Kullanılan mayın tipleri:

a) Hakiki mayınlar,

b) Eğitim mayınları,

c) Sahte mayınlar.

Tahrip maddeleri: Trotil, plastik tahrip maddeleri vs.

Dikenli teller.

İş makinaları: Traktörler, skreyperler, ruterler, koyun ayağı silindirleri, greyderler, kompresörler, kreynerler.

İstihkam sınıfının yaptığı faaliyetler şunlardır:

1. Saldırıda engelleri süratle temizlemek, yolların, köprülerin, bakım ve tamirinin yapılmasını sağlamak.

2. Tombaz veya sabit ayaklı köprüler yapmak.

3. Nehir geçiş harekatında, anfibik harekatta, engellerin temizlenmesinde veya düşman tarafından yapılan engellerin temizlenmesinde direkt istihkam desteği sağlamak.

4. Sahra istihkam hizmetlerinden gizleme, tahripler, mayın ve mayınlara karşı korunma savaşı yaparak bu hizmetleri yürüten diğer sınıflara teknik yardımda bulunmak ve istihkam keşfi, ölçme, harita yapım projeleri, arazi etütleri hazırlamak.

5) Yol, demiryolu, hava alanları, karargahlar, hastahaneler, limanlar, depolar, tamirhaneler, boru hatları gibi kuruluşların işletme imkanlarını hazırlamak.

6. Gayri menkul malların bakım, tamir, alım ve devri ile yangına karşı korunması ve çeşitli tesislerin işletme, bakım ve tamirlerini yapmak.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar