Itikat

Itikat

İtikat İtikat bir yere kapanıp ibadetle meşgul olma. Lügatte, hapis etmek ve men etmek, bir şeye yönelmek, bir işe devamlı ve sımsıkı bağlanmak manalarına gelir. İslam dininde, bir Müslümanın başkalarıyla olan münasebetlerinden ve dünya işlerinden bir müddet uzaklaşarak, cemaatle namaz kılınan bir camide ibadetle meşgul olmasına ve sevap kazanmak niyetiyle bir müddet mescitte kalmasına “itikaf” denir. itikaf yapana “mu’tekif” veya “akif” adı verilir.

ITIKAT (türkçe) anlamı

1. 1 . İnanma
2. inan
3. 2 . İnanç
4. iman
5. Şüphe
6. fena bir kurt gibi ruhunu kemirmeye
7. masum itikadını yavaş yavaş yıkmaya başlamıştı.- R. N. Güntekin.

ITIKAT (türkçe) anlamı

8. inaninanç
9. iman

ITIKAT (türkçe) ingilizcesi

1. n. belief
2. creed

ITIKAT (türkçe) fransızcası

1. croyance [la]
2. foi [la]

ITIKAT (türkçe) almancası

1. Überzeugung
İtikat bir yere kapanıp ibadetle meşgul olma. Lügatte, hapis etmek ve men etmek, bir şeye yönelmek, bir işe devamlı ve sımsıkı bağlanmak manalarına gelir. İslam dininde, bir Müslümanın başkalarıyla olan münasebetlerinden ve dünya işlerinden bir müddet uzaklaşarak, cemaatle namaz kılınan bir camide ibadetle meşgul olmasına ve sevap kazanmak niyetiyle bir müddet mescitte kalmasına “itikaf” denir. itikaf yapana “mu’tekif” veya “akif” adı verilir.
Önceki Paylaşımlar