Iyimser

IYIMSER (türkçe) anlamı

1. Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren
2. kötümser karşıtı
3. nikbin
optimist:
İstanbul'a vardığımızda eş dost bizi lüzumundan fazla iyimser bulmuştu.- Y. K. Karaosmanoğlu.

IYIMSER (türkçe) anlamı

4. genel olarak her düşünce ve eylemi iyi olarak değerlendiren
5. kötümser karşıtı
6. nikbin
7. optimist

IYIMSER (türkçe) ingilizcesi

1. adj. optimistic
2. hopeful
3. roseate
4. sanguinen. optimist
5. Pollyanna

IYIMSER (türkçe) fransızcası

1. optimiste

IYIMSER (türkçe) almancası

1. n. Optimistadj. optimistisch
Önceki Paylaşımlar