Iyimserlik

İyimserik ya da Optimizm, Pesimizmin (kötümserlik) tam karşıtı olan bir kavramdır.

IYIMSERLIK (türkçe) anlamı

1. genel olarak her düşünce ve eylemi iyi olarak değerlendiren bir tutum ya da kişilik özelliği
2. nikbinlik
3. optimizm
4. her şeyi en iyi yanından gören
5. her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü
6. nikbinlik
7. optimizm
8. insanlığın ilerlemesine
bütün durum ve koşulların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı.

IYIMSERLIK (türkçe) anlamı

9. 1 . Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği
10. nikbinlik
11. optimizm
12. Ona eşlik eden iyimserlik havası
13. bir an olsun bulutlanmasın istiyorduk.- H. Taner.
14. 2 . Her şeyi en iyi yanından gören
15. her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü
16. nikbinlik
17. optimizm
18. Ümit
19. hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ.- F. R. Atay.
20. 3 . felsefeİnsanlığın ilerlemesine
21. bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı
22. optimizm
23.

IYIMSERLIK (türkçe) ingilizcesi

1. n. meliorism
2. optimism
3. hopefulness
4. sunny side,

IYIMSERLIK (türkçe) fransızcası

1. optimisme [le]

IYIMSERLIK (türkçe) almancası

1. n. Optimismus
Iyimserlik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Optimizm
Önceki Paylaşımlar