Izlenim

IZLENIM (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki
3. intiba
4. imaj:
İlk izlenim olarak bana pek zeki görünmedi.- Ç. Altan.
5. 2 . ruh bilimi Uyaranların
6. duyu organları ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri veya belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş bütün etkisi
7. intiba
Önceki Paylaşımlar