--}}

John Pecham

John Pecham'ın (1220-1292) düşünceleri de İbnü'l-Heysem'e dayanmaktadır ve başyapıtı olan Perspectiva Communis (Nesnelerin Genel Görünümleri) İbnü'l-Heysem'in Kitâb el-Menâzır'ının uzun ve zor anlaşılır bir kopyasıdır; Pecham, bu yapıtında sık sık yazar ya da fizikçi kelimeleriyle tanımladığı İbnü'l-Heysem'den alıntılar yapmıştır; hatta bazı bölümleri kelimesi kelimesine Kitâb el-Menâzır'dan aktarılmıştır.

John Pecham'ın (1220-1292) düşünceleri de İbnü'l-Heysem'e dayanmaktadır ve başyapıtı olan Perspectiva Communis (Nesnelerin Genel Görünümleri) İbnü'l-Heysem'in Kitab el-Menazır'ının uzun ve zor anlaşılır bir kopyasıdır; Pecham, bu yapıtında sık sık yazar ya da fizikçi kelimeleriyle tanımladığı İbnü'l-Heysem'den alıntılar yapmıştır; hatta bazı bölümleri kelimesi kelimesine Kitab el-Menazır'dan aktarılmıştır. Özellikle görme kuramı, göz anatomisi ve fizyolojisi, algı psikolojisi, kırılma ve yansımaya bağlı olarak görüntü oluşumu konularını, Pecham tamamen İbnü'l-Heysem'den almıştır.

John Pecham kitabını Kitab el-Menazır'a koşut olarak üç bölüm halinde, yani doğrudan görme, yansıma ve kırılma başlıkları altında düzenlemiş ve mesela İbnü'l-Heysem'de olduğu gibi doğrudan görme konusunda şu savları ileri sürmüştür:

1. Işık ve renk gözü etkiler. 2. Işıklı nesneden gelen ışınlar bir piramit oluştururlar. 3. Işıklı cismin her bir noktası, ortamı yarı-küresel olarak aydınlatır. 4. Bir görsel nesnenin yaydığı ışınlar, ortamı birbirine karışmaksızın aydınlatırlar. 5. Gözün üzerine düşen kuvvetli ışıklar, ortamdaki görsel nesneleri gizlerler. 6. Güçlü ışık, zayıf ışıkta görünmeyen pek çok görsel nesneyi görünür hale getirir. 7. Cisimlerin renkleri, üzerlerine düşen farklı ışıklara göre değişik görünür. 8. Görme göz üzerine dik olarak düşen yayılım çizgileri aracılığıyla oluşur. 9. Hiçbir şey ışıksız görünmez.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.