JUNIOR (almanca) türkçe anlamı

1. i. oğul (m)

JUNIOR (fransızca) türkçe anlamı

2. küçük (kardeş)
3. oğul
4. genç

JUNIOR (inglizce) türkçe anlamı

5. i. yaşça küçük kimse
6. küçük kimse
7. genç
8. oğul
9. ast
10. birinci sınıf öğrencisi
11. s. küçük
12. genç
13. ast
14. çocuk

JUNIOR (türkçe) anlamı

15. s.
16. i. yaşça küçük
17. kıdem bakımından aşağı olan
18. iki kişiden küçük olanı
19. b.h. küçük (babasıyle aynı ismi taşıyan kimsenin ismine ilave olunur)
20. i. yaşça küçük kimse
21. mevki veya kıdemce küçük olan kimse
22. lise veya üniversitede sondan bir evvelki s.
23. 2. anlamı yaşça küçük. daha genç. ast. genç. küçük.
24. 3. anlamı yasça küçük. daha genç. ast. kidemsiz.
1. n. younger person
2. one having a lower rank or position
3. new arrival
4. one recently admitted
5. student in a class which is next below the last year
6. adj. younger (placed after a name to indicate the younger of two who have the same name
7. esp. a father and son)
8. having a lower rank or position
9. more recently admitted
10. of or belonging the class which is next below the last year (of a student)
11. n. junior
12. Jr
13. younger person (placed after a name to indicate the younger of two who have the same name
especially a father and son),

Junior (almanca) ingilizcesi

14. adj. younger (placed after a name to indicate the younger of two who have the same name
15. esp. a father and son)
16. having a lower rank or position
17. more recently admitted
of or belonging the class which is next below the last year (of a student),

Junior (fransızca) ingilizcesi

18. adj. junior
19. younger
20. having a lower rank or position,

Junior İngilizce anlamı ve tanımı

Junior anlamları
  (noun) A younger person.(noun) Belonging to a younger person
21. or an earlier time of life.(noun) Hence: One of a lower or later standing
22. specifically
23. in American colleges
24. one in the third year of his course
25. one in the fourth or final year being designated a senior
26. in some seminaries
27. one in the first year
28. in others
29. one in the second year
30. of a three years' course.(a.) Lower in standing or in rank
31. later in office
32. as
33. a junior partner
34. junior counsel
35. junior captain.(a.) Less advanced in age than another
36. younger.(a.) Composed of juniors
37. whether younger or a lower standing
38. as
39. the junior class
40. of or pertaining to juniors or to a junior class. See Junior
41. n
42. 2.
Junior tanım:
Kelime: ju·nior
43. Söyleniş: 'jü
44. n-y&
45. r
46. İşlev: adjective
47. Kökeni: Latin
48. comparative of juvenis young -- more at YOUNG
49. 1 a : less advanced in age : YOUNGER -- used chiefly to distinguish a son with the same given name as his father b (1) : YOUTHFUL (2) : designed for young people and especially adolescents c : of more recent date and therefore inferior or subordinate junior lien>
50. 2 a : lower in standing or rank <junior partners> b : duplicating or suggesting on a smaller scale something typically large or powerful junior gale>
51. 3 : of or relating to juniors or the class of juniors at an educational institution junior prom>
52.

Junior (almanca) fransızcası

1. n. fils du patron (m)
2. junior (m)
3. fiston (m)
4. adj. junior

Junior (fransızca) almancası

1. n. junior
2. jüngere
3. adj. junior
4. junior-
5. abbr. jr.

Junior (ingilizce) italyancası

1. s. persona più giovane
2. (fig) subalterno
3. subordinato
4. (am
5. fam) figlio
6. (scherz) rampollo
7. (am
8. Scol) studente del terzo anno
9. agg. junior
10. più giovane
11. il giovane
12. (Scol) minore
13. (fig) inferiore
14. subalterno
15. per ragazzi

Junior (ingilizce) ispanyolcası

1. s. júnior
2. adj. menor
3. hijo
4. más joven

Junior (ingilizce) portekizcesi

1. s. o mais moço
2. estudante que cursa o penúltimo ano
3. trabalhador de gráu inferior
4. adj. o jovem
5. o filho
6. júnior
7. júnior
8. o mais jovem
9. que pertence ou relativo ao penúltimo ano de estudo

Junior (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. jongere
2. schoolkind
3. ondergeschikte
4. jongste bediende
5. bn. junior
6. de jongste
7. jong
8. jonger
9. jongste zoon
10. de laagste klas (op school)

Junior haritası

Junior haritadaki konumu

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  2002-2003 ISU Junior Grand Prix

  2002–2003 ISU Junior Grand Prix ISU Junior Grand Prix serisinin altıncı sezonu. Büyükler düzeyindeki patenciler için 2009-2010 Grand Prix of Figure Skating düzenlenir. Patenciler dört disiplinde kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Her kategoride ilk 8 içinde yer ...

  2003-2004 ISU Junior Grand Prix

  2007-2008 ISU Junior Grand Prix ISU Junior Grand Prix yarışmalarının yedinci sezonu.International Skating Union tarafından organize edilmektedir. Sporcular erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansında yarışmaktadır. Yapılan yarışmalar sonunda en başarılı patenciler Junior Grand Prix ...

  2006-2007 ISU Junior Grand Prix

  2006†“2007 ISU Junior Grand Prix ISU Junior Grand Prix yarışmalarının onuncu sezonu.International Skating Union tarafından organize edilmektedir. Sporcular erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansında yarışmaktadır. Yapılan yarışmalar sonunda en başarılı patenciler Junior Grand ...

  2007-2008 ISU Junior Grand Prix

  2007-2008 ISU Junior Grand Prix ISU Junior Grand Prix yarışmalarının onbirinci sezonu.International Skating Union tarafından organize edilmektedir. Sporcular erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansında yarışmaktadır. Yapılan yarışmalar sonunda en başarılı patenciler Junior Grand ...

  2008-2009 ISU Junior Grand Prix

  2008-2009 ISU Junior Grand Prix ISU Junior Grand Prix serisinin düzenlenen 12. sezonu. International Skating Union tarafından organize edilmektedir. Büyükler düzeyinde karşılığı 2008-2009 Grand Prix'dir. Patenciler dört disiplinde; erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansında ...

  ISU Junior Grand Prix

  ISU Junior Grand Prix International Skating Union tarafından organize edilen yarışamar. Sporcular erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansında yarışmaktadır. Yapılan yarışmalar sonunda en başarılı patenciler Junior Grand Prix Finali'nde yarışma hakkını elde etmektedir.

  ISU Junior Grand Prix Finali

  ISU Junior Grand Prix Finali ISU Junior Grand Prix yarışmaları sonrasında her kategoride en fazla puan toplayan 8 patenci/takımın yarıştığı buz pateni yarışmaları. Kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında düzenlenir.