K

K Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses “ka” veya “ke” denilerek isimlendirilir. Bu durumda sesin ince ve kalın şekilleri vardır. Fonetik bakımdan kalın seslilerle birlikte art damak, ince seslilerle birlikte ön damaktan çıkarılan süreksiz ve sert bir sessiz harf olduğundan sesli-sessiz uyumunu gerektirir. Arap alfabesine dayalıGöktürk, Uygur ve Osmanlı alfabelerinde iki ayrı harf ve ses olarak “kaf” ve “kef”yerine bugünkü Türkçe’de “k” kulla

K (türkçe) anlamı

1. türk abecesinin on dördüncü harfi. ke adı verilen bu harf
2. sesbilim bakımından ince ünlülerle öndamak
3. kalın ünlülerle artdamak ünsüzlerinin ötümsüzüdür.potasyum'un simgesi.

K (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. k
eleventh letter of the English alphabet,[K (Kilo) ]n. unit of weight equalling one thousand gramsn. silver-white metallic element (Chemistry)n. eleventh letter of the English alphabet,

K (türkçe) ingilizcesi

2. n. eleventh letter of the English alphabetn. alright
3. I agree (Internet Slang)n. k
4. eleventh letter of the German alphabet,

K (ingilizce) fransızcası

1. [K (Kilo) ]n. K
2. abréviation de kilo
3. millen. Potassium
4. métal alcalin (Chimie)n. k
5. onzième lettre de l'alphabet

K (ingilizce) almancası

1. Kilo) ]n. K
2. Kilo
3. ein Tausend
4. 1000n. K
5. elfter Buchstabe im lateinischen Alphabetn. (Comput) O.K. (Slang)

K (ingilizce) italyancası

1. [K (Kilo) ] s. k
2. K
3. (Tel) k for King
4. k come Kursaals. k
5. K
6. (Tel) k for King
7. k come Kursaals. ok
8. va bene (nel computer-slang usato in Internet
9. parola di conferma e permesso)

K (ingilizce) ispanyolcası

1. [K (Kilo) ] s. kilo
2. kilogramo
3. mils. k (undécima letra del abecedario inglés)s. O.K.
4. aceptación
5. acuerdo (familismo en inform.-Internet)

K (ingilizce) portekizcesi

1. [K (Kilo) ] s. kilo de-
2. mil
3. início que simboliza mils. potássio (Química)s. a 11ª letra do alfabeto

K (ingilizce) flemenkcesi

1. [K (Kilo) ] zn. kilo-
2. duizendzn. k (11e letter in het alfabet)zn. (in computers - internet slang) o.k. (vergunning
3. toestemming)
K Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses “ka” veya “ke” denilerek isimlendirilir. Bu durumda sesin ince ve kalın şekilleri vardır. Fonetik bakımdan kalın seslilerle birlikte art damak, ince seslilerle birlikte ön damaktan çıkarılan süreksiz ve sert bir sessiz harf olduğundan sesli-sessiz uyumunu gerektirir. Arap alfabesine dayalıGöktürk, Uygur ve Osmanlı alfabelerinde iki ayrı harf ve ses olarak “kaf” ve “kef”yerine bugünkü Türkçe’de “k” kullanılmakta olup, bu durum alfabemiz için bir eksikliktir.

“k” ince ve kalın şekliyle sekizinci yüzyıldan bu yana, Eski Türkçeden beri bütün Türk lehçelerinde kullanılmış bir sestir. Türkçe kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunur. Birçok kelimede yüzyıllar boyunca hiç değişmeden gelmiştir. Ancak Anadolu ve Azeri lehçelerinde bazı kelimelerde yumuşayarak “g”ye dönüşmüştür. Kök-gök, köl-göl, köz-göz, kemi-gemi, küve-güve gibi. Aynı ağızda Bu sesin “h” ya dönüştüğü de görülür. Kanı-hani, uyku-uyhu, yuku-yuhu, ayak-ayah, keklik-kehlih gibi. Gerçekte Eski Türkçe diye adlandırılan 8-11. yüzyıl Türkçesinde, kelimelerin başında “ga” ve “ge” sesleri yoktur. Bunlar daha sonra “ka” ve “ke” seslerinin “ga” ve “ge”ye dönüşmesi sebebi ile ortaya çıkmıştır.

Tarih boyunca Fenike, Etrüks, Yunan ve Latin dillerinde de bulunan “k” sesi, bugün Avrupa dillerinde bazı kelimelerde yer alırken bazı kelimelerde de “c” ile temsil edilmeketidr.

Türkçe’de 1928’de yapılan harf inkılabı ile Osmanlı alfabesi kaldırılıp Latin alfabesi getirilince, yeni alfabe düzenlenirken k harfi kabul edilmiştir.

Ayrıca k, matematikte sayı harfi olarak, 150 veya 250’yi temsil eder. Üzerine bir çizgi konulup (-k) şeklinde kullanılırsa 150 binin karşılığı olur. Mutlak ısı derecelerinden Kelvin, bu harf (°K) şeklinde kullanılarak ifade edilir.

Küçük “k” aynı zamanda “kilo”nun sembolü olarak da kullanılır. Kimyada ise (K), potasyumun sembolüdür.
Önceki Paylaşımlar