K Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses “ka” veya “ke” denilerek isimlendirilir. Bu durumda sesin ince ve kalın şekilleri vardır. Fonetik bakımdan kalın seslilerle birlikte art damak, ince seslilerle birlikte ön damaktan çıkarılan süreksiz ve sert bir sessiz harf olduğundan sesli-sessiz uyumunu gerektirir. Arap alfabesine dayalıGöktürk, Uygur ve Osmanlı alfabelerinde iki ayrı harf ve ses olarak “kaf” ve “kef”yerine bugünkü Türkçe’de “k” kulla

K (türkçe) anlamı

1. türk abecesinin on dördüncü harfi. ke adı verilen bu harf
2. sesbilim bakımından ince ünlülerle öndamak
3. kalın ünlülerle artdamak ünsüzlerinin ötümsüzüdür.potasyum'un simgesi.
[K (Kilo) ]n. unit of weight equalling one thousand gramsn. silver-white metallic element (Chemistry)n. eleventh letter of the English alphabet,

K (türkçe) ingilizcesi

1. n. eleventh letter of the English alphabetn. alright
2. I agree (Internet Slang)n. k
eleventh letter of the German alphabet,

k (fransızca) ingilizcesi

3. (m) n. k
4. eleventh letter of the English alphabet,

k (ingilizce) fransızcası

1. [K (Kilo) ]n. K
2. abréviation de kilo
3. millen. Potassium
4. métal alcalin (Chimie)n. k
5. onzième lettre de l'alphabet

k (ingilizce) almancası

1. Kilo) ]n. K
2. Kilo
3. ein Tausend
4. 1000n. K
5. elfter Buchstabe im lateinischen Alphabetn. (Comput) O.K. (Slang)

k (ingilizce) italyancası

1. [K (Kilo) ] s. k
2. K
3. (Tel) k for King
4. k come Kursaals. k
5. K
6. (Tel) k for King
7. k come Kursaals. ok
8. va bene (nel computer-slang usato in Internet
9. parola di conferma e permesso)

k (ingilizce) ispanyolcası

1. [K (Kilo) ] s. kilo
2. kilogramo
3. mils. k (undécima letra del abecedario inglés)s. O.K.
4. aceptación
5. acuerdo (familismo en inform.-Internet)

k (ingilizce) portekizcesi

1. [K (Kilo) ] s. kilo de-
2. mil
3. início que simboliza mils. potássio (Química)s. a 11ª letra do alfabeto

k (ingilizce) flemenkcesi

1. [K (Kilo) ] zn. kilo-
2. duizendzn. k (11e letter in het alfabet)zn. (in computers - internet slang) o.k. (vergunning
3. toestemming)
K Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses “ka” veya “ke” denilerek isimlendirilir. Bu durumda sesin ince ve kalın şekilleri vardır. Fonetik bakımdan kalın seslilerle birlikte art damak, ince seslilerle birlikte ön damaktan çıkarılan süreksiz ve sert bir sessiz harf olduğundan sesli-sessiz uyumunu gerektirir. Arap alfabesine dayalıGöktürk, Uygur ve Osmanlı alfabelerinde iki ayrı harf ve ses olarak “kaf” ve “kef”yerine bugünkü Türkçe’de “k” kullanılmakta olup, bu durum alfabemiz için bir eksikliktir.

“k” ince ve kalın şekliyle sekizinci yüzyıldan bu yana, Eski Türkçeden beri bütün Türk lehçelerinde kullanılmış bir sestir. Türkçe kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunur. Birçok kelimede yüzyıllar boyunca hiç değişmeden gelmiştir. Ancak Anadolu ve Azeri lehçelerinde bazı kelimelerde yumuşayarak “g”ye dönüşmüştür. Kök-gök, köl-göl, köz-göz, kemi-gemi, küve-güve gibi. Aynı ağızda Bu sesin “h” ya dönüştüğü de görülür. Kanı-hani, uyku-uyhu, yuku-yuhu, ayak-ayah, keklik-kehlih gibi. Gerçekte Eski Türkçe diye adlandırılan 8-11. yüzyıl Türkçesinde, kelimelerin başında “ga” ve “ge” sesleri yoktur. Bunlar daha sonra “ka” ve “ke” seslerinin “ga” ve “ge”ye dönüşmesi sebebi ile ortaya çıkmıştır.

Tarih boyunca Fenike, Etrüks, Yunan ve Latin dillerinde de bulunan “k” sesi, bugün Avrupa dillerinde bazı kelimelerde yer alırken bazı kelimelerde de “c” ile temsil edilmeketidr.

Türkçe’de 1928’de yapılan harf inkılabı ile Osmanlı alfabesi kaldırılıp Latin alfabesi getirilince, yeni alfabe düzenlenirken k harfi kabul edilmiştir.

Ayrıca k, matematikte sayı harfi olarak, 150 veya 250’yi temsil eder. Üzerine bir çizgi konulup (-k) şeklinde kullanılırsa 150 binin karşılığı olur. Mutlak ısı derecelerinden Kelvin, bu harf (°K) şeklinde kullanılarak ifade edilir.

Küçük “k” aynı zamanda “kilo”nun sembolü olarak da kullanılır. Kimyada ise (K), potasyumun sembolüdür.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Gawk

  GAWK (veya tam açılımı ile ``GNU awk``) AWK dilinin açık kaynak kodlu GNU versiyonudur. Dil, 1986 yılında Richard Stallman`ın tavsiyesi ile Paul Rubin ve Jay Fenlason tarafından AWK`ın GNU`ya uyarlanmış halidir; ancak 1988 ve 1989`da David Trueman ve Arnold Robbins tarafından orjinal ...

  Mohawk

  Mohavklar, İrokua Birliği'nin en doğudaki kesimini oluşturan Kuzey Amerika Yerli kabilesi. Mohavklar bugün New York eyaletindeki Schenectady kentinin batısına düşen üç köyde yaşıyorlardı.

  Tomahawk

  Tomahawk, tam adı BGM-109 Tomahawk, (İngilizce:savaş baltası, kızılderili baltası), Cruise tipi denizden ve karadan fırlatılabilen balistik füze.

  Awk

  AWK, Alfred Aho, Peter Weinberger ve Brain Kernighan tarafından 1978 yılında geliştirilmiş ve birçok Unix sürümünde (özellikle system v, version 3.1'den sonrakilerde) kendisine yer bulmuş, derleyici olmayan ve yalnızca yorumlayıcı bir programlama dilidir (dilin açık kaynak kodlu GNU ...

  Kâr

  Kâr Bir malın satış fiyatı ile maliyeti arasındaki müsbet fark. Bir işletmede, belirli bir dönemde, dönem sonu öz sermayesinin dönem başı öz sermayeden fazla olan miktarı. Karın işletme ve muhasebe açısından yukarıdaki tariflerine ek olarak, net ve gayri safi şekilde de ...

  Kâşif

  Kâşif, var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran, ''keşfeden'' kimsedir. Daha çok coğrafi keşifleri yapan kişiler için kullanılmaktadır. Eşanlamlısı ''bulucu''dur.

  .kw

  .kw Kuveyt için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

  Hawk-Eye

  Hawk Eye (İngilizce Kartal Gözü) Tenis ve kriket gibi oyunlarda topu sayısal ortamda izleyen sistemin adı.

  K-2

  K2 ya da K-2 ifadesinin olası anlam ve kullanımları şunlardır:

  K2

  K2 ya da K-2 ifadesinin olası anlam ve kullanımları şunlardır:

  K9

  K9 veya K-9, İngilizce ''canine'' (köpek) sözcüğünün eşseslisi ve kısaltması. Canine sözcüğü İngilizce'de IPA'ya göre /ˈkeɪnaɪn/ (key-nayn) şeklinde telaffuz edilir ve İngilizce K (/keɪ/) harfi ve 9 (/naɪn/) rakamlarının birleşik telaffuzu ile aynıdır.

  KwaZulu-Natal

  KwaZulu-Natal Güney Afrikada, genellikle KZN olarak anılan, ülkenin önemli vilayetlerinden biridir. 1994 yılından önce, günümüzdeki KwaZulu-Natal olarak anılan yer aslında, Natal vilayeti ile Zulu kabilesinin yurdu sayılan KwaZulu topraklarından oluşuyordu.

  Kwacha

  Kwacha, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  Kwanzaa

  Kwanzaa, Afrika kökenli Amerikalıların, aile, toplum, kültür gibi konuları kutlayan, dini öğeler taşımayan bir bayramıdır. 26 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında kutlanır.