Kürd

Kürtler (Kürtçe: Kurd, کورد), Orta Doğu'nun yerlilerinden olup doğuda Zagros Dağları'ndan batıda Toros Dağları'na, güneyde Hemrin Dağları'ndan kuzeyde Kars-Erzurum platolarına kadar uzanan, Kürdistan adıyla da anılan coğrafi bölgede yoğun şekilde yaşayan tahminen yaklaşık 20–25 veya 20–30 milyon nüfusa sahip bir İran halkıdır. Bugün en büyük Kürt nüfusu Türkiye'de bulunurken (11-15 milyon kişi), İran, Irak ve Suriye'de de kayda değer Kürt nüfusları bulunmaktadır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kürd
Kürd