Kabotaj

Kabotaj Belirli bir bölgedeki deniz ulaşımı. Kabotaj, bir devletin bir limanından alınan yük ve yolcuların, aynı devletin diğer bir limanına deniz yoluyla nakledilmesidir. Denizlerde ticaret serbestisi genel bir kaide olmakla birlikte, yurtiçi deniz nakliyatı yapmak genellikle o ülkenin vatandaşlarına hasredilmiş bir haktır. Buna kabotaj hakkı denilmektedir. Türkiye’de, 1923 Lozan Antlaşmasının 28. maddesiyle kaldırılan (ilga edilen) kapütülasyonlar ve akdedilen ticaret sözleşmesi uyarınc

KABOTAJ (türkçe) anlamı

1. isim [[Fransızca]] [[cabotage]] Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi. kabotaj hakkı isim
2. hukuk Türk kara sularında
3. [[Türkiye]]'deki akarsu ve göllerde gemi bulundurma
bunlarla gidiş geliş ve taşıma yapma hakkı: Limanlarımızda kabotaj hakkı tamamıyla Türklere geçmiştir.- E. İ. Benice.

KABOTAJ (türkçe) anlamı

4. bir ülkenin iskele ya da limanları arasında gemi işletme işi: kabotaj bayramı .

KABOTAJ (türkçe) ingilizcesi

1. n. coasting trade
2. coasting
3. cabotage

KABOTAJ (türkçe) fransızcası

1. cabotage [le]

KABOTAJ (türkçe) almancası

1. n. Kabotage
Kabotaj Belirli bir bölgedeki deniz ulaşımı. Kabotaj, bir devletin bir limanından alınan yük ve yolcuların, aynı devletin diğer bir limanına deniz yoluyla nakledilmesidir. Denizlerde ticaret serbestisi genel bir kaide olmakla birlikte, yurtiçi deniz nakliyatı yapmak genellikle o ülkenin vatandaşlarına hasredilmiş bir haktır. Buna kabotaj hakkı denilmektedir. Türkiye’de, 1923 Lozan Antlaşmasının 28. maddesiyle kaldırılan (ilga edilen) kapütülasyonlar ve akdedilen ticaret sözleşmesi uyarınca “Ülkesinin kabotaj hakkı ile liman hizmetlerini (çekme, klavuzluk) kendi sancağına hasretmiş bulunmaktadır.” Söz konusu ticaret sözleşmesi ile elde edilen kabotaj hakkı, 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile tesbit edilmiş ve bunun kanunun yürürlüğe girdiği 1.7.1926 tarihinin yıldönümleri “Denizcilik Bayramı” kabul edilmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar