Kafes

Kafes

Aralıklı tel, mâden veya ağaç çubuklarından yapılmış yer. Kuş ve küçük hayvanları beslemek ve içinde muhâfaza etmek için çeşitli büyüklükte yapılır. Bunun etrafı, tahta veya mâdenî çubuklarla örülmüş olduğundan hayvan dışarıyı görebilir ve içinde rahatça hareket edebilir.

KAFES (türkçe) anlamı

KAFES (türkçe) anlamı

1. 1 . Hayvanlar için aralıklı tel
2. metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme:
3. Kuş kafesi.-
4. 2 . Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme:
5. Aslan kafesi.-
6. 3 . Çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılmış
7. pencerelere takılan siper:
8. Bahçeye
9. kafeslerde elenen solgun bir ışık vurmuş.- Y. Z. Ortaç.
10. 4 . Ahşap yapıların direk ve çatmalardan oluşan kaplama tahtaları dışında kalan iskeleti.
11. 5 . argoHapishane.
12. 6 . eski dilCami
13. tekke vb. yerlerde kadınlara ayrılan yer.
14. Atasözü
15. deyim ve birleşik fiiller
16. kafese girmek
17. kafese koymak
kafes gibi
18. aralıklı telden
19. metal ya da ağaç çubuklardan yapılmış
20. genellikle taşınabilir koyacak
21. cami ve tekke gibi yerlerde kadınlara ayrılan yer.yabanıl hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme
22. ahşap yapıların direk ve çatmalardan oluşan kaplama tahtaları dışında kalan iskeleti.çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılmış
23. pencerelere takılan siper
24. hapishane

KAFES (türkçe) ingilizcesi

1. [Kafes]n. birdcage
2. cage
3. lattice
4. coop
5. jail
6. grating
7. grill
8. grille
9. lath
10. pen

KAFES (türkçe) fransızcası

1. cage [le]
2. grille [la]
3. treillage [le]
4. treillis [le]

KAFES (türkçe) almancası

1. n. Förderkorb
2. Gatter
Aralıklı tel, mâden veya ağaç çubuklarından yapılmış yer. Kuş ve küçük hayvanları beslemek ve içinde muhâfaza etmek için çeşitli büyüklükte yapılır. Bunun etrafı, tahta veya mâdenî çubuklarla örülmüş olduğundan hayvan dışarıyı görebilir ve içinde rahatça hareket edebilir. Kuş ve hayvan kafesleriyle eskiden evlerin ekseriyâ pencerelerine konulan kafeslerinden başka, çeşitli sanat dalında veya yerlerde, değişik maksatlarla kafesler kullanılmaktadır. Anatomi, bayındırlık, deniz, doğrama, döşeme, geometri, inşâat, matematik ve teknolojide kafes terimlerinin kendilerine has mânâları vardır.

Mîmârîde kullanılan kafesler ise yüzyıllarca Anadolu’daki evlerin pencerelerini süslemiştir. Parmak kalınlığında, bir tarafı yuvarlak çıtalar, düz veya çapraz aralıklı olarak bir çerçeveye tutturulurdu. Göz siperi adı verilen bu kafesler dışarıdan bakıldığında, içerisinin görünmesine mâni olurken, içeriden bakıldığında dışarının rahatça görülmesini temin eder. Eski evlerdeki haremlik ve selâmlık kısımlarına konan kafesler de konuldukları yere göre isim alırlardı. Evlerde bâzı kısımları ayırmak için paravana şeklinde kullanılanlar ise insan boyunda olurdu. Antika eser olarak muhâfaza edilen eski evlerde kafeslerin çeşitli örnekleri bulunduğu gibi Anadolu’da bâzı yerlerde bugün de hâlâ kullanıldığı görülmektedir.
Önceki Paylaşımlar