Kahverengi algler

Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir.

Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir.

Klorofil a, c ve fukoksantin pigmenti taşıyan, denizel çok hücrelilerdir. Fotosentez sonucu oluşan karbonhidratlarını "laminarin" şeklinde depolarlar. büyük deniz alglerinde belirgin hücre farklılaşmaları görülür ancak, yaprak, kök, gövde gibi oluşumlar taşımazlar. Hareketli hücreleri iki kamçı taşır. Yaklaşık 1.500 kadar türü bilinmektedir.

Ayrıca bakınız

*Öglenalar
 • Altınsarısı algler
 • Ateşrengi algler
 • Yeşil algler
 • Kırmızı algler

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Kahverengi Algler

  Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir.

  Kırmızı Algler

  Kırmızı algler ya da Rhodophyta, (Yunanca'da rhodos ve phytos = kırmızı bitki); deniz alglerinin büyük bir kısmını oluşturan bir Protista alemi şubesidir.

  Yeşil Algler

  Yeşil algler ya da Chlorophyta (Yunanca "Chloros" yeşil) , tek hücreli ya da koloni oluşturan, ya da çok hücreli türleri kapsayan bitkiler alemi şubesidir.

  Ateşrengi Algler

  Ateşrengi algler, Pyrrophyta ya da Dinoflagellates Protista aleminin kamçılı, tek hücreli veya koloni halinde yaşayan şubesidir.

  Altınsarısı Algler

  Altınsarısı algler ya da, Chryosophyta; diyatomları, sarı-kahve rengi, sarı-yeşil algleri kapsayan bir Protista alemi şubesidir.

  Kahverengi Yosunlar

  Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir. Klorofil a, c ve fukoksantin pigmenti taşıyan, denizel çok hücrelilerdir.

  Su Yosunu

  Alg ya da Yosun; büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına karşın, bitkiler alemiyle yakın akraba olmayan bir gruptur. Bitkilere benzeyen, sucul canlılardır.

  Phaeophyta

  Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir. Klorofil a, c ve fukoksantin pigmenti taşıyan, denizel çok hücrelilerdir.

  Protistler

  Protistler (Protista, bazen Protoctista), ayrışık (heterojen) bir canlı grubudur ve hayvan, bitki ya da mantar olarak değerlendirilemeyen ökaryot canlılardan oluşur. Protistler bilimsel sınıflandırma açısından âlem olarak değerlendirilse de tek soylu (monophyletic) değil, kısmi ...

  Heterokontophyta

  Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir. Klorofil a, c ve fukoksantin pigmenti taşıyan, denizel çok hücrelilerdir.

  Sargasso Denizi

  Sargasso Denizi, Atlas Okyanusu'nun kuzey-batı kesiminde (Bermuda), Sargassum türü yüzer alglerle kaplı, elips biçimli ve görece durgun su kütlesi.

  Alg Patlaması

  ALG PATLAMASIYosun patlamaları, ekosistemler ve insan toplumu için sorunlar ortaya çıkarabilir. Alg çiçeği nüfusu hızlı bir yosun artışı veya yosun birikimi su sistemi olarak ortaya çıkar. Alg sahası tatlı su gibi deniz ortamlarında meydana gelebilir.