* Kaim (Abbasi-Memlük) 1451-1455 yıllarında İslam Halifesi.

KAİM (türkçe) anlamı
1. (başka bir şeyin yerine) geçen.
2. ayakta duran
3. var olan.
(tanrı için) her zaman var olan.
KAİM (türkçe) anlamı
ޞaman.
KAİM (türkçe) anlamı
4. (Arapça) Erkek ismi 1. Duran
5. ayakta duran. 2. Bir şeyi yapan icra eden. 3. Allah'ın emrini ifa eden.
 • Kaim 1451-1455 yıllarında İslam Halifesi. * Kaim 1031-1075 yıllarında İslam Halifesi }

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki KAİM maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  KAİM

  * Kaim (Abbasi-Memlük) 1451-1455 yıllarında İslam Halifesi.

  Kaim (Abbasi-Memlük)

  Kaim Tam Adı: Ebû’l-Bekâ' Hamza "el-Kâ'im biʿEmr i’l-Lâh" (ö. 1455) 69. İslam Halifesi.

  El-Kaim Bi-ʿEmr Il-Lâh

  "el-Kâ'im bi-ʿEmr i’l-Lâh" `Abd Allâh bin ʿAhmed el-Kâdir

  Kaim (Fatımi)

  Fatımi Halifesi

  Ney

  Klâsik Türk musikisindeki nefesli sazlardan biri. Bu musikideki ahenkler, ney'e göre yapıldığı için önemi büyüktür. 12 çeşidi...

  Adl

  Adl (Arapça العدل) İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

  Materyalizm

  Materyalizm yalnızca maddenin gerçek olduğunu, madde ve maddenin değişimleri dışında hiçbir şeyin varolmadığını, varlığın madde cinsinden ol­duğunu öne süren görüş; yer kaplayan, giril­mez, yaratılmamış ve yok edilemez, kendin­den kaim olan, harekete yetili maddenin, ...