Kale

Kale

Kale Stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı. Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırd etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dilerinden dilimize geçen şato kelimesinin karşılığıdır. Sur ise bir şehir veya kasabayı korumak üzere,

KALE (inglizce) türkçe anlamı

1. i. kıvırcık lâhana
2. lâhana çorbası
3. para
4. mangır

KALE (türkçe) anlamı

5. Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde
6. askerî önem taşıyan şehirlerde
7. geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı
8. burçlu
9. mazgallı yapı. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu
10. sürdürüldüğü yer. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen
11. tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş.
12. 2. anlamı kıvırcık lahana.
13. 3. anlamı bir lahana çesidi.

KALE (türkçe) anlamı

14. düşmanın gelmesi beklenen yollar üzerinde
15. askeri önem taşıyan kentlerde
16. geçit ve darboğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı
17. burçlu
18. mazgallı yapı
19. satranç tahtasının dört köşesine dikilen kale biçiminde taş.
20. genellikle bir düşüncenin savunulduğu
21. sürdürüldüğü yer.
22. takımla oynanan top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.
1. n. cabbagelike plant having long curly leaves which is eaten as a vegetable
2. cole
3. coarse cabbage with curly leaves
4. money (Scottish Slang)
5. n. gipsy
6. member of a nomadic people originally from India
7. Romany
8. language of the Gypsy people (also Gypsy)
9. adj. bald
10. hairless
11. bare
12. exposed
13. unadorned,

Kale İngilizce anlamı ve tanımı

Kale anlamları
    (noun) A variety of cabbage in which the leaves do not form a head
14. being nearly the original or wild form of the species.(noun) See Kail
15. 2.
Kale tanım:
Kelime: kale
16. Söyleniş: 'kA(&
17. )l
18. İşlev: noun
19. Kökeni: Scots
20. from Middle English (northern) cal
21. from Old English cAl -- more at COLE
22. 1 a : COLE b : a hardy cabbage (Brassica oleracea acephala) with curled often finely incised leaves that do not form a dense head
23. 2 slang : MONEY
24.
Kale ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Borecole
25. Bread
26. Cabbage
27. Cole
28. Colewort
29. Dough
30. Gelt
31. Kail
32. Loot
33. Lucre
34. Moolah
35. Pelf
,

KALE (türkçe) ingilizcesi

36. n. cabbagelike plant having long curly leaves which is eaten as a vegetable
37. cole
38. coarse cabbage with curly leaves
39. money (Scottish Slang)
40. n. gipsy
41. member of a nomadic people originally from India
42. Romany
43. language of the Gypsy people (also Gypsy)
44. adj. bald
45. hairless
46. bare
47. exposed
48. unadorned

Kale (ingilizce) fransızcası

1. n. chou frisé
2. variété de chou que l'onmange comme légume
3. fric
4. argent (Argot écossais)

Kale (ingilizce) almancası

1. n. Krauskohl
2. Kohl ähnliche Pflanze mit langen krausigen Blättern die als Gemüse verzehrt wird
3. Kohl
4. Grünkohl
5. Geld (schottischer Slang)

Kale (ingilizce) italyancası

1. s. cavolo verde a foglie ricce
2. cavolo verza
3. (slang scozzese) denaro

Kale (ingilizce) ispanyolcası

1. s. col rizada
2. coliflor

Kale (ingilizce) portekizcesi

1. s. tipo de repolho
2. dinheiro (Gíria Escocesa)

Kale (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. (boeren)kool
2. met lange gekrulde bladeren als groente gegeten
3. ruwe kool
4. met krullende bladeren
5. geld (Schotse Slang)
Kale Stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı.

Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırd etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dilerinden dilimize geçen şato kelimesinin karşılığıdır. Sur ise bir şehir veya kasabayı korumak üzere, bu yerin etrafını çeviren kuleli tahkimat duvarına verilen addır.

Kale genellikle stratejik yerlerde, arazinin tabii özelliklerinden faydalanarak inşa edilirdi. Kale yapımında kolay ve az sayıda bir kuvvetle savunulabilmesi, gerektiğinde içeriden dışarıya çıkılabilmesi, uzun süreli kuşatmalara dayanabilmesi, bir veya birkaç tarafın tabii engeller ile emniyette olması gibi özellikler gözönünde bulundurulurdu. Bazı kalelerde uzun süreli kuşatmalara dayanabilmesi için, kale içinden dışarıdaki bir akarsu veya göle inen gizli bir yol da bulunurdu. Ankara Kalesinin Bent Deresine inen böyle bir gizli geçidi vardı. Kalelerin içlerinde umumiyetle yağmur sularını toplayan su sarnıçları yapılırdı. Çok büyük ve mimari bakımdan haşmetli sarnıçlar, Arnavutluk’ta Osmanlı devrinden kalma Berat Kalesinde, Güney Anadolu’da Mersin yolundaki Akkale’de görülebilir. Çok sarp bir kaya kütlesi üzerinde bulunan Afyonkarahisar Kalesinde su ihtiyacı yağmur ve kar sularının kayalara oyulan pekçok sayıdaki küçük sarnıçlara toplanması suretiyle karşılanırdı.

Kale mimarisi, tarihin ilk devirlerinden itibaren tekniğin ve askerlik ile savaş usullerinin ilerleyişine uyarak gelişme göstermiştir. Hitit, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kaleleri arasında açık farklar olmakla beraber, hemen hemen hepsi aynı gaye ile yapılmıştır.

Kale mimarisinin başlıca özellikleri olan hendek, çifte duvar sistemi, kapıları çifte burç ile korumak gibi bazı esaslar ve çok eskiden olduğu gibi yakın tarihlere kadar kulanılagelmiştir.

Kale duvarları bir veya iki kat halinde, yüksek tahkim edilirdi. Bazı kalelerin duvarları dışında su dolu hendek bulunurdu. Duvarlar kulelerle takviye edilirdi. Kuleleri birbirine bağlayan kale duvarları son derece kalındı. Kale duvarlarının üzerinde ve dış tarafında insan boyundan yüksek “barbata” denilen bir duvar yapılırdı. Buradan düşmana ok, taş atmak, kaynar su ve kızgın yağ dökmek için mazgallar, arka taraflarında, ok atanları korumak için mazgal siperleri bulunurdu. Bunların arkasında da nöbetçilerin ve askerlerin dolaşmalarına ve bir siperden diğer bir sipere gitmesine yarayan “seğirdim” denilen yol, düzlük kısım vardı. Bazı kalelerde duvarın üst kısmından sur dibine yaklaşan düşmana ateş ve ok atmaya yarayan, şerefe gibi ahşap çıkmalar da yapılırdı. Bunlara “sengendaz” veya “metris” denirdi. Duvarlar dik olarak kireç ve öğütülmüş kiremit karışımı bir harçla birbirine tutturulan, büyük moloz taşlarla örülürdü. Mazgal siperlerinin üst kısımları, yağmur sularının iki yana akmasını sağlayacak şekilde, eğimli taş döşemelerle veya kiremitle örtülürdü. Kale kuleleri saldırılara karşı korumak ve savunmak için düzenli aralıklarla yapılırdı. Bu kuleler kışla ve askeri cezaevi olarak kullanılırdı.

Kale kapısı, savaş esnasında askerin dışarıya saldırı yapmasına yarar ve tehlikeli zamanlarda kapatılırdı. Kale kapıları çift olarak sağlam ve kalın ağaçlardan yapılırdı. Üzerine madeni levhalar çivilenerek kuvvetlendirilirdi. Her kapının, iki yanında burayı korumaya yarayan kule yapılırdı. Kapıların yanlarına dönerek açılanları olduğu gibi, yukarıdan aşağıya inerek kapanan ve istenildiğinde zincirle kaldırılan asma kapı biçiminde olanları da vardı.

Kalenin en son sınırına kadar dayanması gereken kale burcu, iç istihkam veya merkez yuvanın temelini teşkil ederdi.

Kale bedeninin üzerinde, seğirdim yolunun kenarında, ok atım ve etrafı gözetlemede kullanılan diş biçimindeki duvara “kale mazgalı” denirdi.

Kale mimarisinde en büyük değişiklik topçuluğun gelişmesi ile oldu. On dokuzuncu yüzyılda ateşli silahların önem kazanması üzerine yeni bir gelişme gösterdikten sonra, içinde bulunduğumuz yüzyılın savaş usullerinin ve silahlarının inanılmaz gelişmesi karşısında değersiz kaldı. Bugün hiçbir devlet askeri savunma maksadıyla kale inşa etmemektedir. Eski kalelerin tamirinde ise tarihin canlanması eski hatıraların ayakta kalması gibi bir gaye düşünülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Kale Kale
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Kale
Kale haritadaki konumu.
Kale haritası
Kale
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Kale haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar