Kaltak

KALTAK (türkçe) anlamı

1
2. 1 . Ãœzeri meşin
3. halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü.
4. 2 . Kuskunsuz eyer.
5. 3 . kaba konuşmada İffetsiz
6. namussuz kadın:
Bırak be
7dedi
8. kendi kendine
elin kaltağı için dövüşecek miyim?- S. F. Abasıyanık.

KALTAK (türkçe) anlamı

9. üzeri meşin
10. halı gibi şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü.
11. kuskunsuz eyer.
12iffetsiz
13. namussuz kadın.

KALTAK (türkçe) ingilizcesi

1. n. drab,

KALTAK (türkçe) fransızcası

1. arçon [le]
2. selle [le]
3. fille de joie [la]
4. garce [la]
5. salope [la]

KALTAK (türkçe) almancası

1. Nutte
Önceki Paylaşımlar