Karahanlıların Kurucusu Ve Başkenti

Karahanli devletini kuran ve başkenti

Karahanlıların kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır. Ancak Müslüman olduktan sonra adını Abdülkerim Satuk Buğra Han olarak değiştirmiştir. Karahanlılar devletinin başkenti ise Kaşgar'dır. Karahanlılar devleti 840 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş Türk devletidir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar