KARAKTERSIZ (türkçe) anlamı
1. Karakteri kötü olan:
Hâlbuki oğlu hodkâm
2. müsrif
3. tembel
karaktersiz bir serseriydi.- Ö. Seyfettin.
KARAKTERSIZ (türkçe) anlamı
4. karakteri kötü olan.
KARAKTERSIZ (türkçe) ingilizcesi
1. adj. characterless
2. fiberless
3. dishonest
4. slight
5. wishy-washy
6. worthless
KARAKTERSIZ (türkçe) almancası
1. adj. charakterlos
2. gesinnungslos

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Karakter

    Karakter Bir şey üzerinde değişmeden kalan izler, bir şeyi benzerlerinden ayırmaya yarayan temel hususiyet, üstün manevi özellik, bir nesnenin ayırıcı özelliği. Fransızcadan gelen kelime; huy, mizac, seciye yerine de kullanılır. Genel olarak, bir nesnenin yapısını, diğer ...