Karaktersiz

KARAKTERSIZ (türkçe) anlamı

1. Karakteri kötü olan:
Hâlbuki oğlu hodkâm
2. müsrif
3. tembel
karaktersiz bir serseriydi.- Ö. Seyfettin.

KARAKTERSIZ (türkçe) anlamı

4. karakteri kötü olan.

KARAKTERSIZ (türkçe) ingilizcesi

1. adj. characterless
2. fiberless
3. dishonest
4. slight
5. wishy-washy
6. worthless

KARAKTERSIZ (türkçe) almancası

1. adj. charakterlos
2. gesinnungslos
Önceki Paylaşımlar