Karavana

KARAVANA (türkçe) anlamı

1. Bakırdan yayvan yemek kabı.
2. Kışla
3. okul
4. hastahane gibi müesseselerde tevzi edilecek yemeği içine koydukları kap.
5. İnce ve yassı elmas.
6. Atışta hedefe vuramama.

KARAVANA (türkçe) anlamı

7. en çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan
8. çok miktarda yiyecek alan
9. kenarları dik
10. derince metal kap
11. ince
12. yassı elmas.(genellikle orduda ya da yatılı okul ve cezaevlerinde) yemek.atış taliminde hedef tahtasını bile vuramama.

KARAVANA (türkçe) ingilizcesi

1. n. mess tin
2. Dixie
3. dixy
4. Miss

KARAVANA (türkçe) fransızcası

1. balle perdu
2. gamelle [la]

KARAVANA (türkçe) almancası

1. die Essschüssel
Önceki Paylaşımlar