KASE (türkçe) ingilizcesi
1. [KASE-FM]n. cheese
2. food substance made from milkn. stamp
3. seal
4. signature
5. cachetn. bowl
6. basin
7. cup
8. hollowware
KASE (türkçe) almancası
1. n. Schale

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Kutsal Kase

  Hıristiyan dünyasında Hz. İsa’nın son yemeğinde kullandığı kupaya ‘Kutsal Kase’ deniyor. Çarmıha gerilmesi sırasında İsa’nın akan kanının bu kasede toplandığına inanılıyor.

  Akik

  Akik, kalsedon kuvarsının bir türü olan yarı saydam mineral. Ana bileşeni SiO2 dir.

  Seramik

  Toprak, endogen granit kayaların doğanın aşındırmasıyla ufalanması sonucu meydana gelmektedir. Toprağın her türü seramik için uygun değildir. Kullanıma elverişli toprak ise kildir. Kil, dünyanın ana maddesidir. Killerin plastik özellikleri nedeni ile şekillendirme imkanlarına ...

  Fağfur

  Fağfur Alm. Porzellan (n), Fr. Porceleaine (f), İng. Chinaware, porcelain. Bir çeşit porselen. Çini gibi olup, Çin’de yapılmaktadır. Yarı saydam olan fağfurlardan, tabak, kase, fincan, vazo, süs eşyası, biblo gibi şeyler yapılır. On sekizinci yüzyılda Osmanlı sarayına ...

  Katmer

  Katmer, Türkiye'nin değişik yörelerinde hamurun yaklaşık 2 mm kalınlığında açılıp arasına yağ ve haşhaş konulup 4-5 kez katlanarak saçta pişirilmesi ile elde edilen hamur işi yiyecektir. Gözlemeden farklıdır.

  Selman-ı Farisi

  Resulullah efendimizin arkadaşlarının ileri gelenlerinden. Silsile-i aliyye adıyla bilinen veliler silsilesinin ikinci halkasını teşkil eder. Aslen İranlı olup, İsfehan yakınlarında Cey köyünde doğdu. Önce mecûsi, daha sonra Hıristiyan, sonra da Müslüman oldu. Mabeh bin ...

  Altın

  Alm. Gold (n), Fr. Or (n), İng. Gold. Kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte metalik bir element. Atom numarası 79, atom ağırlığı 196,967, erime noktası 1063°C, kaynama noktası 2966°C ve 20°C’de özgül ağırlığı 19,3 g/cm3tür.

  Süt

  Süt, dişi memelilerin yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvıdır. Ayrıca bazı bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte öz suya ve erkek balığın tohumuna da süt denir.