KAYNAK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Bir suyun çıktığı yer
3. kaynarca
4. pınar
5. memba
6. göz:
Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi.- Y. K. Karaosmanoğlu.
7. 2 . Bir şeyin çıktığı yer
8. menşe:
İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre...- .
9. 3 . Gelir
10. kazanç
11. sağlık vb.ni sağlayıcı öge:
Yabancı bir idare
12. iktisat
13. ticaret
14. memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur.- F. R. Atay.
15. 4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge
16. referans:
Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır.- .
17. 5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü
18. literatür
19. 6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi
20. kaynaştırıp yapıştırma işi.
21. 7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer:
Işık kaynağı.- .
Isı kaynağı.- .
KAYNAK (türkçe) anlamı
22. bir suyun çıktığı yer
23. kaynarca
24. pınar
25. memba
26. araştırma ve incelemede yararlanılan belge.bir şeyin çıktığı yer
27. menşe
28. bir şeyin nedeni
29. kökeni.bir haberin çıktığı yer
30. herhangi bir erkenin oluşup çevreye yayıldığı yer.
KAYNAK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. parent
2. spring
3. weldingn. roots
4. spring
5. fountain
6. seeds
7. grass roots
8. source
9. bottom
10. inquiries
11. basis
12. origin
13. welding
14. weld
15. authorship
16. beginning
17. birth
18. chapter and verse
19. context
20. font
21. fount
22. fund
23. headspring
24. paternity
25. principle
26. provenance
27. reserve
28. resource
KAYNAK (türkçe) fransızcası
1. fontaine [la]
2. source [la]
3. naissance [la]
4. origine [la]
5. provenance [la]
6. ressources
7. référence [la]
8. soudage [le]
9. soudure [la]
KAYNAK (türkçe) almancası
1. n. Born
2. Quell
3. Quelle
4. Schweißung
5. Sprudel
6. Urquell
7. Ursprung

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Kaynak Kodu

  Kaynak kodu (``source code``), herhangi bir yazılımın işlenip makina diline çevrilmeden önce insanların okuyup üzerinde çalışabildiği programlama diliyle yazılmış hali.

  Kaynak

  Kaynak Kimyasal yapıları, birbirinin aynı veya az farklı olan iki malzemenin ısı, basınç veya her ikisinin de etkisiyle çözülemeyecek şekilde birleştirilmesi işlemi. Parçaların birleştirilecek kısımları uygulanan ısı ve basınç etkisiyle birbirine karışır. Bu etkilerin ...

  Kaynak şiddeti Ve Aydınlanma

  Bir sayfayı bir metre uzakta bulunan bir tek mum ile aydınlatırsanız iyi aydınlanmayacaktır. Aynı uzaklıktaki bir elektrik ampulü ise sayfayı daha fazla aydınlatacak, sayfa daha parlak görünecektir. Elektrik ampulü kullanma halinde aydınlanma şiddetinin daha büyük olduğunu ...

  Mahir Kaynak

  1934 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra 1948’de Kuleli Askeri Lisesi’ne gitti. 1953’te Harp Okulu’nu bitirdi. 1967’de askerlikten ayrıldı. 1961’de mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistanlık yaptı. ...

  Açık Kaynak

  Açık kaynak kodlu yazılımlar, herkesin incelemesine ve kullanımına açık yazılımlardır. Bu tür yazılımların ayırt edici özelliği kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlamasıdır. Açık kaynak kodlu yazılımlar, ücretsiz, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve ...

  Sadettin Kaynak

  Hoş Sadâ "Son Asır Türk Musikişinasları" yazarı İbnülemin Mahmut Kemal İnal kitabında Sadettin Kaynak' ın özgeçmişini, sanatçının göndermiş olduğu mektubu aynen koyarak yayınlamıştır. Hafız Hacı Sadettin Kaynak, Fatih Camii Müderrislerinden Ali Alâüddin Efendi' nin ...

  Sadeddin Kaynak

  Sâdeddin Kaynak 1895 yılında İstanbul'da doğdu.Babası Fatih Câmii hocalarından Ali Alaeddin Efendi,annesi Havva Hanım'dır.İlk zamanlarında Hâfız Sâdeddin Bey olarak tanınmıştır.

  Açık Kaynak Kodlu Yazılım

  Üretim ve geliştirmede açık kaynak (İngilizce open source), son ürünün tasarımı ve uygulama detayları için erişimi ve ücretsiz yeniden dağıtımı teşvik eden bir felsefe ya da pragmatik yöntem bilimidir. Açık kaynak deyiminin yaygın olarak kabul edilmesinden önce, ...

  Dış Kaynak Kullanımı

  Dış kaynak kullanımı (DKK) (İngilizce: Outsourcing), en basit haliyle daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir.

  Kaynak (coğrafya)

  Kaynak, Mağaralarda ve ya yeraltı dehlizlerinde toplanan suların hidrostatik basınç altında ve bazen sanki büyük bir akarsu oluşturmak istercesine yüzeye çıktıkları bu kaynaklara da suçıkan adı verilir.

  Kaynak (imalat)

  Kaynak, malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan bir imalat yöntemidir, genellikle metal veya termoplastik malzemeler üzerinde kullanılır. Bu yöntemde genellikle çalışma parçalarının kaynak yapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha sonra ek ...

  Kaynak (metal)

  Kaynak, malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan bir imalat yöntemidir, genellikle metal veya termoplastik malzemeler üzerinde kullanılır. Bu yöntemde genellikle çalışma parçalarının kaynak yapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha sonra ek ...

  Kaynak (mühendislik)

  Kaynak, malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan bir imalat yöntemidir, genellikle metal veya termoplastik malzemeler üzerinde kullanılır. Bu yöntemde genellikle çalışma parçalarının kaynak yapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha sonra ek ...

  Kaynak Dağılımı

  Ekonomik ortamı değişmez kabul (Ceteris Paribus) edip belli bir amaca en iyi şekilde ulaşmak için üretim faktörlerinin ne şekilde kullanılması gerektiğini gösteren mekanizmalara "kaynak dağılımı mekanizması" adı verilir. Kıt üretim faktörlerinin (kaynakların) çeşitli ...