Kaynak Nedir ?

kaynak'ın anlamı nedir ve neler için kullanılır

kaynak nedir ? kaynak nedir ?
2010-03-02T23:58:36+02:00
Geçmişten kalan ve tarihi olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak (Belge) denir. Tarihi kaynaklar başlıca iki gurupta incelenir. Bunlar:
* Yazısız Kaynaklar
* Yazılı Kaynaklar

Yazısız Kaynaklar
* Tarih öncesi yani yazının bulunmasından önceki dönemlerin aydınlatılmasında etkili olan belgelerdir.
* Taş ve madeni araçlar, heykeller kabartmalar, efsaneler, destanlar, arkeolojik kazılarda bulunan kap-kacak, kemer, toka, yüzük gibi süs eşyaları yazısız kaynaklardandır.

Yazılı Kaynaklar
* Yazının icadından sonraki döneme ait yazılı sesli ve görüntülü belgelerdir.
* Anallar, Fermanlar, kitabeler, paralar, kanunnameler, tabletler, anıtlar, film, video, teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ve sesli görüntülü kaynaklar yazılı kaynaklardır.

Ayrıca tarihi kaynaklar aşşağıdaki şekillerde de sınıflandırılabilir:

Ana Kaynak
* Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan bu olayı gören veya olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere ana kaynak denir. Hatıralar, seyahatnameler, kitabeler, paralar

Birinci Elden Kaynak: Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgudur.

İkinci Elden Kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir.

Kalıntılar: Arkeolojik buluntular.

Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: Film, Video, CD, Fotoğraf, Resim vb.

Önemli: Yazılı belgeler yazısız belgelerden daha net bilgiler içerir.Günümüzden geriye doğru gidildikçe yazılı belgeler azalmaktadır. Bu durum geçmişin aydınlatılmasını güçleştirmektedir. Özellikle tarih öncesi döneme ait birçok bilgi varsayımlara dayanmaktadır.
0 Yorum Yap
kaynak nedir ? kaynak nedir ?
2010-03-02T23:53:23+02:00
Elektrik ark kaynağında sağ kaynak uygulaması yapılır. Sol kaynak mecburi kalmadıkça uygulanmaz. Elektrotun ucu kaynak yönüne doğru yönelmişse bu tekniğe sol kaynak denir. Sağ kaynak, elektrotun ucu kaynak doğrultusunun ters istikametine doğru yönelmesiyle yapılan kaynaktır. Elimiz önde elektrot arkada ilerleyecek şekilde yapılan kaynağa sağ kaynak denir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar