İslâm dininde Allah`ın 99 isminden, anlamı, baki ve ebedi olan; her şeyin O`nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır (el-Bakara, 2/250; í‚lu İmrân, 3/1).

KAYYUM (türkçe) anlamı

1. Başlangıç
2. nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim
3. dâim ve var olan Allah (C.C.). Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Cenab-ı Hak.(... Sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki
4. bütün mevcudatı ademden çıkarıp
5. herbirisini bu nihayetsiz fezada $ sırrıyla durdurup
6. kıyam ve beka verip
7. umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor. Eğer bu nokta-i istinad olmazsa
8. hiçbir şey kendi başıyla durmaz. Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek.Hem nasıl ki bütün mevcudat
9. vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u Zülcelâl'e dayanıyorlar
10. kıyamları onunladır... Öyle de
11. mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin
12. (temsilde hata olmasın) telefon
13. telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırr-ı kayyumiyette $ sırriyle
14. uçları bağlıdır. Eğer o nurani nokta-i istinada dayanmazlarsa
15. ehl-i akılca muhâl ve bâtıl olan binler devirler ve teselsüller lâzım gelecek
16. belki
17. mevcudat adedince bâtıl olan devirler ve teselsüller lâzım gelir. Meselâ: Bu şey (hıfz veya nur veya vücud veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır
18. bu da ötekine
19. o da ona... gitgide herhalde nihayetsiz olamaz
20. bir nihayeti bulunacak.İşte bütün böyle silsilelerin müntehâları
21. elbette sırr-ı kayyumiyettir. Sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra
22. o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve mânâsı kalmaz
23. kalkar
24. herşey doğrudan doğruya sırr-ı kayyumiyete bakar. L.)

KAYYUM (türkçe) anlamı

25. cami hademesi.
belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

KAYYUM (türkçe) anlamı

26. 1 . Cami hademesi.
27. 2 . hukukBelli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

KAYYUM (türkçe) anlamı

28. (Arapça) 1. Gökleri
29. yeri ve herşeyi tutan. Herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren. Allah'ın isimlerinden.

KAYYUM (türkçe) almancası

1. Küster
2. Pfleger
}

İslâm dininde Allah`ın 99 isminden, anlamı, baki ve ebedi olan; her şeyin O`nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır (el-Bakara, 2/250; í‚lu İmrân, 3/1).

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki kayyum maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Kayyum (din)

  İslam dininde Allah´ın 99 isminden, manası: Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan.==İsmin geçtiği Kuran ayeti==*(2:255) Allah`tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir.

  Veli Kayyum Han

  Veli Kayum Han (1904, Taşkent - 1993 Düsseldorf), Milli Türkistan Birlik Komitesi Almanca ifadesiyle National Turkistanischen Einheitskomitee – NTEK liderleri.

  Kayyum

  İslâm dininde Allah`ın 99 isminden, anlamı, baki ve ebedi olan; her şeyin O`nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır (el-Bakara, 2/250; í‚lu İmrân, 3/1).

  Marmaris Kalesi Ve Arkeoloji Müzesi

  Marmaris Arkeoloji Müzesi, tarihi bir mekânda Marmaris Kalesi'nde hizmet vermektedir. Herodotos, Marmaris'te ilk surların, M.Ö. III. binde yapıldığını yazmıştır. Bu dönemde bir Karia kenti olan Physkos (Marmaris), bu gün olduğu gibi Ege Denizi ve Akdeniz arasında bir geçiş ...

  Ayet-el-Kürsi

  AYET-EL-KÜRSİ Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi. Bu ismin Arapça kaideye uygun söylenişi, ayet-ül-kürsi şeklinde olduğu halde, Türkçede ayet-el-kürsi diye söylenmesi daha meşhurdur ve yaygındır. Halk arasında galat (yanlış) olarak "Allahüla" denir. Doğrusu "Allahü la ilahe ...

  Ebu Said-i Hudri

  Ebu Said-i Hudri Eshab-ı kiramdan. İsmi Sa’d, nesebi Sa’d bin Malik bin Sinan bin Ubeyd bin Sa’lebe bin Cebr bin Avf bin Haris bin Hazrec’dir. Babası da sahabeden olup, Uhud Gazasında şehid oldu. Hicret’ten on sene önce doğdu. Peygamber efendimiz Medine’ye hicret edince, ...

  Esma-i Hüsna

  Esma-i Hüsna Allahü tealanın Ünlü 99 ismi. Allahü tealanın isimleri çoktur. Bunlardan doksan dokuzu Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde bildirildi. Allahü tealanın isimleri Tevkifidir. Yani, İslamiyette bildirilen isimleri söylemeye izin verilmiştir. Bunlardan başkasını ...

  Allah'ın 99 Ismi

  Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İslam inancında Kur’an ve hadislerde Allah’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah'ı ifâde amacıyla ...

  Aliyy (din)

  İslâm dininde Allah'ın 99 isminden biridir. Yüksek, büyük ve yüce olan; güçte, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün yetkin sıfatlarında üstün olan anlamına gelmektedir. ==İsmin geçtiği Kuran ayetleri==*(2:255) Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur.

  Allah'ın Adları

  Allah'ın adları, Allah'ı anmak için kullanılan isimlere verilen genel addır. Allah İslam dinindeki ''Tanrı'' için kullanılan ana isimdir ve bu ismin Allah'ın tüm sıfatlarını beraberinde bulundurduğuna inanılır. Allah'ın 99 adı öteki adıyla Esma-ül Hüsna (zaman zaman ...

  Esmaülhüsna

  Allah`ın 99 adı öteki adıyla Esmaülhüsna, Esma-ül Hüsna, Esmai hüsna, esmaı hüsna, esmaül hüsna, esma-i hüsna, esma ül hüsna, En Güzel Adlar ar. ال اسماء ال حسني El Esmâ ül Hüsnâ, Al Asmaa al husna, Asma al Husna İslam dininde ...

  Göztepe A.Ş.

  Göztepe, 14 Haziran 1925 yılında Güzelyalı, İzmir`de kurulmuş bir spor kulübüdür.