KAZA (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Can veya mal kaybına
3. zararına neden olan kötü olay:
Tren kazası.- .
4. 2 . İlçe
5. kaymakamlık:
Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm.- R. N. Güntekin.
6. 3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
7. 4 . eskimiş
8. hukuk Yargı.
9. 5 . eskimiş Kadılık görevi.

Kaza hakkında bilgiler

  • İlçe , illerin alt birimi.
  • Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan dini kurallara uygun olarak yerine getirme.
  • Can veya mal kaybına, zararına sebep olan kötü olay.
  • Motorlu taşıtların neden olduğu; can ve malda zarar yada ölümlerin meydana geldiği olaylara denir.
  • kaza :Yanlışlık ile meydana gelen , olumsuz sonuçlara yol açan olay.
  • İslam dininde, Kaza, Allah`ın ezelde takdir buyurduğu olayların, zamanı gelince ilim ve iradesine uygun olarak meydana gelmesine
Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kaza maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kaza Sigortası

Kaza sigortası, sigorta yaptıranın karşılaşabileceği herhangi bir kaza sonucunda ortaya çıkacak hasar ve zararlarını karşılayan sigorta türü.

Kaza Yapma Eğilimi

Kazaların çoğu (iş ve motor) işgücünün küçük bir kısmını kapsamakla birlikte, bu grubu oluşturanlar sürekli olarak kazalara sebep olurlar. Kaza yapanın kaza anındaki emosyonel durumunun önemli olmasına ve taşıt kazalarının genellikle kaza yapanın öfkeli bir früstrasyon ...

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü (oyun)

``Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü``, (İtalyancası: ``Morte accidentale di un anarchico``) Dario Fo tarafından yazılmış seyirlik oyun.

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza tespit tutanağı maddi hasarın oluştuğu trafik kazalarında kazanın taraflarının karşılıklı anlaşmaya varmalarıyla doldurdukları tutanaktır. Kaza tespit tutanağının işletildiği durumlarda sigorta şirketi karar vericilik görevini üstlenerek suçluyu ve zarar gören ...

Yargı (Kaza)

İnsanlar arasında hüküm verme, yargılama, hükme bağlama anlamında Arapça "Kadâ-yakdî" fiilinden bir mastar; "Kazâ" bir isim olarak; yargı, hüküm, yerine getirme, ödeme, edâ ve mahkeme etme işi anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak kazâ; insanlar arasındaki husûmetleri ...

Kaza-i Cuma

Kayılar - Kayı Boyu'nun Rumeli'de yerleştiği şehirdir.

Cognizance

1. dikkat. 2. kavrama. idrak. 3. idrak. kavrama. farkına varma. bilgi. mahkemenin davayı dinlemesi. ikrar. tanıma. rüyet. kaza yetkisi. muhakeme. bir istirdat davasında davalının dava konusunu aldığını ve kendisine ait olmadığını veya haklı zilyedinden aldığını bildiren cevap ...

Crash

Çarpışma, kütlesi ve en az birinin belirli bir hızı olan iki cismin temas etmesi.