KAZA (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Can veya mal kaybına
3. zararına neden olan kötü olay:
Tren kazası.- .
4. 2 . İlçe
5. kaymakamlık:
Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm.- R. N. Güntekin.
6. 3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
7. 4 . eskimiş
8. hukuk Yargı.
9. 5 . eskimiş Kadılık görevi.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Kaza Sigortası

  Kaza sigortası, sigorta yaptıranın karşılaşabileceği herhangi bir kaza sonucunda ortaya çıkacak hasar ve zararlarını karşılayan sigorta türü.

  Kaza Yapma Eğilimi

  Kazaların çoğu (iş ve motor) işgücünün küçük bir kısmını kapsamakla birlikte, bu grubu oluşturanlar sürekli olarak kazalara sebep olurlar. Kaza yapanın kaza anındaki emosyonel durumunun önemli olmasına ve taşıt kazalarının genellikle kaza yapanın öfkeli bir früstrasyon ...

  Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü (oyun)

  ``Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü``, (İtalyancası: ``Morte accidentale di un anarchico``) Dario Fo tarafından yazılmış seyirlik oyun.

  Kaza Tespit Tutanağı

  Kaza tespit tutanağı maddi hasarın oluştuğu trafik kazalarında kazanın taraflarının karşılıklı anlaşmaya varmalarıyla doldurdukları tutanaktır. Kaza tespit tutanağının işletildiği durumlarda sigorta şirketi karar vericilik görevini üstlenerek suçluyu ve zarar gören ...

  Yargı (Kaza)

  İnsanlar arasında hüküm verme, yargılama, hükme bağlama anlamında Arapça "Kadâ-yakdî" fiilinden bir mastar; "Kazâ" bir isim olarak; yargı, hüküm, yerine getirme, ödeme, edâ ve mahkeme etme işi anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak kazâ; insanlar arasındaki husûmetleri ...

  Kaza-i Cuma

  Kayılar - Kayı Boyu'nun Rumeli'de yerleştiği şehirdir.

  Cognizance

  1. dikkat. 2. kavrama. idrak. 3. idrak. kavrama. farkına varma. bilgi. mahkemenin davayı dinlemesi. ikrar. tanıma. rüyet. kaza yetkisi. muhakeme. bir istirdat davasında davalının dava konusunu aldığını ve kendisine ait olmadığını veya haklı zilyedinden aldığını bildiren cevap ...

  Crash

  Çarpışma, kütlesi ve en az birinin belirli bir hızı olan iki cismin temas etmesi.